0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym jest boolean search w rekrutacji?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W obecnych czasach rekrutacja do pracy nie polega jedynie na zbieraniu i analizowaniu papierowych CV kandydatów. Duża część tego procesu została przeniesiona do internetu. Dosyć często to sami rekruterzy kontaktują się z potencjalnymi pracownikami. W jaki sposób tego dokonują? Stosują np. metodę boolean search.

Rekrutacja do pracy

W Polsce proces rekrutacji do pracy opiera się wciąż w dużej mierze na ogłoszeniach o pracę publikowanych na różnych portalach społecznościowych lub specjalnie utworzonych stronach internetowych. Oferty pojawiają się także na stronach samych przedsiębiorstw, które poszukują nowych pracowników. Potencjalni kandydaci są wówczas proszeni o przesłanie CV i życiorysu celem weryfikacji ich kompetencji, wcześniej muszą oczywiście sprawdzić, czy spełniają warunki na dane stanowisko pracy.

Alternatywnym sposobem znajdowania pracowników jest skorzystanie z pomocy fachowców – biur zajmujących się wyszukiwaniem i rekrutacją osób odpowiednich na dane stanowisko pracy. W przypadku dużych firm praktyką staje się powoli powoływanie specjalnych działów, których wyłącznym zadaniem staje się samodzielne odnajdywanie nowych pracowników. W tym przypadku to rekruter nawiązuje kontakt z potencjalnym kandydatem i proponuje mu określone warunki zatrudnienia w danej firmie.

Boolean search

Rekruterzy, których zadaniem jest znalezienie jak najlepszego kandydata do pracy, korzystają przede wszystkim z narzędzi internetowych. Aby skrócić czas takiego procesu, zazwyczaj sięgają po standardowe wyszukiwarki internetowe, rzadziej odwiedzają media społecznościowe lub korzystają z cudzego polecenia. Ciekawym narzędziem, które znacząco ułatwia pracę rekrutera, jest tzw. boolean search – metoda optymalizująca sposób wyszukiwania i skracająca cały ten proces.

Boolean search to operatory logiczne, które precyzują wyniki wyszukiwania tak, by było ono dokładniejsze i dostosowane do potrzeb użytkownika. Z metody tej korzystają przede wszystkim wyszukiwarki Google, ale także i LinkedIn oraz systemy ATS. Boolean search wymaga jednak odpowiedniego wpisywania zapytania przez użytkownika do wyszukiwarki – w tym przypadku metoda ta działa bowiem najskuteczniej, tzn. prezentuje wyniki najbardziej zbliżone do oczekiwań wyszukującego.

Aby jak najefektywniej skorzystać z możliwości boolean search, rekruter musi w pierwszej kolejności sporządzić listę cech poszukiwanego kandydata do pracy. W tym zakresie panuje dowolność, jednak warto odnieść się do następujących elementów:

  • wskazanie zawodu kandydata (np. architekt, prawnik, lekarz, sekretarka);
  • podanie kluczowych kompetencji szukanego pracownika (np. obsługa WORD, EXCEL, znajomość programów księgowych);
  • określenie żądanego doświadczenia (np. doświadczenie 2 lata, 5 lat, 10 lat, bez doświadczenia);
  • opisanie formy zatrudnienia (praca stacjonarna, zdalna, hybrydowa – mieszana);
  • wskazanie godzin i miejsca pracy.

Rekruter może stosować różne kryteria wyszukiwania kandydata do pracy, przy czym powinien w pierwszej kolejności skupić się na tych wskazanych powyżej.

Stosowanie metody boolean search

Boolean search to nie tylko wpisywanie odpowiednich słów do wyszukiwarki, ale przede wszystkim wykorzystywanie angielskich łączników OR, AND, NOT (określanych także mianem operatorów). Pierwszy z nich pozwala na łączenie zamiennych cech kandydata (np. manager OR sprzedawca OR sekretarka). W przypadku łącznika AND musimy podać cechy, które jednocześnie mają zostać spełnione przez kandydata (np. manager AND sprzedawca AND sekretarka). Łącznik NOT z kolei dotyczy cech, których rekruter nie szuka u danej osoby i powinny one zostać pominięte w całym procesie odnajdywania pracownika (np. NOT senior – gdy rekruter nie szuka pracowników powyżej pewnego wieku).

Przykład

Rekruter szuka do swojej firmy osoby, która będzie zajmowała się sprzedażą. Zamiast wpisywać w wyszukiwarkę formuły typu „najlepszy sprzedawca w Polsce” albo „sprzedawca dla firmy”, warto posłużyć się metodą boolean search. W tym celu rekruter powinien wpisać do wyszukiwarki internetowej „(sales OR sprzedaży OR account OR sprzedaż) AND (manager OR specialist OR executive OR specjalista OR menadżer OR menedżer) AND (custom OR zamówienie OR dedykowane) AND software OR oprogramowanie”. Dopuszczalne jest przy tym podawanie zarówno angielskich, jak i polskich wyrazów, z których będzie korzystał wyszukujący.

Dodatkowym operatorem ułatwiającym pracę rekrutera jest łącznik SITE. Pozwala on zastosować odnośnik do konkretnie wskazanej strony lub portalu społecznościowego, np. SITE: goldenline.pl; SITE: facebook.com; SITE: linkedin.com Przy jego pomocy wydajemy polecenie, aby wyszukiwarka skupiła się wyłącznie na wynikach znajdujących się na konkretnie wskazanej stronie internetowej.

Czy zawsze trzeba korzystać z boolean search?

Jak widać, boolean search nie stanowi odrębnego narzędzia do wyszukiwania pracowników, lecz formę poprawnego wpisywania fraz do wyszukiwarki, tak by zmaksymalizować wyniki pracy rekrutera. Oczywiście nie ma żadnego obowiązku, aby wykorzystywać to rozwiązanie w codziennej pracy działu HR.

Rekruterzy mogą stosować tradycyjne metody poszukiwań nowych pracowników. W praktyce w tym zakresie pojawiają się:

  • oferty pracy publikowane na łamach stron internetowych firm i na ich profilach społecznościowych;
  • ręczne wyszukiwanie kandydatów w internecie;
  • kierowanie maili i korespondencji do wybranej przez rekrutera osoby;
  • umieszczanie ogłoszeń o pracę w popularnych portalach internetowych;
  • posługiwanie się tzw. pocztą pantoflową, a więc znajdowanie kandydatów z polecenia obecnego pracownika lub innej osoby (np. wśród znajomych lub członków rodziny rekrutera).

Boolean search początkowo wydaje się trudnym narzędziem, jednak w praktyce sprowadza się do wpisywania konkretnych szukanych wyrazów i łączenia ich odpowiednimi operatorami. Powoduje to osiąganie znacznie lepszych wyników – są one po prostu dokładniejsze, a przez to bardziej spełniają oczekiwania rekrutera.

Metoda boolean search pozwala jednak na wyszukanie tylko tych osób, które zamieszczają informacje o sobie w sieci. Jest to zaledwie pierwszy etap całego procesu rekrutacji, ponieważ potencjalny kandydat i jego umiejętności powinny zostać później zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wzmianki w sieci mogą być niestety podkoloryzowane lub zwyczajnie nieprawdziwe – znalezienie dobrego kandydata do pracy wymaga więc od rekrutera podjęcia dodatkowych czynności. Nie wolno ufać wyłącznie informacjom znalezionym w sieci, choć niewątpliwe stanowią one ważny pierwszy krok w procesie zatrudniania nowego pracownika.

Podsumowanie

Metoda boolean search jest narzędziem wykorzystywanym w procesie odnajdywania potencjalnych kandydatów do pracy. Polega na wpisywaniu w wyszukiwarkę internetową konkretnych słów odnoszących się do cech szukanego pracownika oraz stosowaniu specjalnych łączników angielskich, zwanych operatorami. Metoda ta usprawnia pracę rekrutera i pozwala na osiągnięcie najlepszych rezultatów przy wyszukiwaniu nowych pracowników. Boolean search można stosować zarówno w przeglądarkach internetowych, jak i wyszukiwarkach umieszczanych na portalach społecznościowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów