Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika w 2017 roku?

W 2016 roku wzrosło minimalne wynagrodzenie. W 2016 roku wynosiło ono 1850 zł brutto, natomiast po 1 stycznia 2017 r. wzrosło do 2000 zł brutto. W związku z tym zmienił się całkowity koszt zatrudnienia. Ile zatem kosztuje zatrudnienie pracownika w 2017 roku?

Zatrudnienie pracownika - umowa o pracę

Koszt zatrudnienia pracownika pracującego w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę wyniesie pracodawcę 2 412,20 PLN (2000 PLN + 412,20 PLN),  a składa się na to:

Składka obciążająca pracodawcę

Minimalne wynagrodzenie

2000 zł

ubezpieczenie emerytalne obciążające pracodawcę (9,76%)


2000 x 9,76% = 195,20 zł

ubezpieczenie rentowe obciążające pracodawcę (6,5%)

2000 x 6,50% = 130,00 zł

ubezpieczenie wypadkowe (1,80%)

2000 x 1,80% = 36,00 zł

fundusz pracy (2,45%)

2000 x 2,45% = 49,00 zł

fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0,10%)

2000 x 0,1% = 2,00 zł

RAZEM (20,61%)

412,20 zł

Zatrudnienie pracownika - umowa zlecenie

Wysokość kosztów zatrudnienia zleceniodawcy w przypadku umowy zlecenia może się od siebie różnić w zależności od tego czy zleceniobiorca posiada dodatkowy tytuł do objęcia ubezpieczeniami. Całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika może być:

  1. wynagrodzenie brutto - w przypadku osób które są objęte wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym (np. pracujących na etat i zarabiających co najmniej minimalną krajową, posiadających umowy zlecenie z tytułu których osiągają pensję minimalną) lub studentów do 26 roku życia, których umowy nie są oskładkowane.

  1. wynagrodzenie brutto wraz ze składkami finansowanymi przez pracodawcę - gdy umowa zlecenie jest jedynym źródłem zatrudnienia, lub pracownik z tytułu zawartej umowy (czy to zlecenia czy to o pracę) z innym pracodawcę nie osiąga wynagrodzenia minimalnego, dotyczy to również emerytów i rencistów.

Zatrudnienie pracownika - umowa o dzieło

Jeżeli zamawiający zatrudnia wykonawcę w oparciu o umowę o dzieło, wówczas nie odprowadza żadnych składek, a co za tym idzie - jego jedynym kosztem związanym z zatrudnieniem jest wynagrodzenie brutto. Jedynym wyjątkiem, kiedy trzeba będzie odprowadzić wszystkie składki społeczne jest zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło własnego pracownika.