Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika w 2016 roku?

W 2016 roku wzrosło minimalne wynagrodzenie. W 2015 roku wynosiło ono 1750 zł brutto, natomiast po 1 stycznia 2016 r. wzrosło do 1850 zł brutto. W związku z tym zmienił się całkowity koszt zatrudnienia. Ile zatem kosztuje zatrudnienie pracownika w 2016 roku?

Zatrudnienie pracownika - umowa o pracę

Koszt zatrudnienia pracownika pracującego w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę wyniesie pracodawcę 2231,28 PLN (1850 PLN + 381,28 PLN),  a składa się na to:

Składka obciążająca pracodawcę

Minimalne wynagrodzenie

1850 zł

ubezpieczenie emerytalne obciążające pracodawcę (9,76%)

180,56 zł

1 850 x 9,76% = 180,56 zł

ubezpieczenie rentowe obciążające pracodawcę (6,5%)

120,25 zł

1 850 x 6,50% = 120,25 zł

ubezpieczenie wypadkowe (1,80%)

33,30 zł

1 850 x 1,80% = 33,30 zł

fundusz pracy (2,45%)

45,32 zł

1 850 x 2,45% = 45,32 zł

fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0,10%)

1,85 zł

1 850 x 0,1% = 1,85 zł

RAZEM (20,74%)

381,28 zł

Zatrudnienie pracownika - umowa zlecenie

Wysokość kosztów zatrudnienia zleceniodawcy w przypadku umowy zlecenia jest różna w trzech przypadkach:

 

  1. Umowa zlecenie jest jedynym źródłem zatrudnienia pracownika:

Pracodawca opłaca stawki takie, jak w przypadku umowy o pracę - wynagrodzenie brutto i składki ZUS (ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP).

  1. Osoba jest zatrudniona dodatkowo w innej firmie, której wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu:

Koszt zatrudnienia to tylko wynagrodzenie brutto.

  1. Student do ukończenia 26 roku życia:

Pracodawca opłaca jedynie wynagrodzenie brutto.

Zatrudnienie pracownika - umowa o dzieło

Jeżeli zamawiający zatrudnia wykonawcę w oparciu o umowę o dzieło, wówczas nie odprowadza żadnych składek, a co za tym idzie - jego jedynym kosztem związanym z zatrudnieniem jest wynagrodzenie brutto. Jedynym wyjątkiem, kiedy trzeba będzie odprowadzić wszystkie składki społeczne jest zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło własnego pracownika.

 

Poznaj całkowity koszt zatrudnienia pracownika 
Kalkulator wynagrodzeń - brutto - netto - całkowity koszt pracodawcy