Poradnik Przedsiębiorcy

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika w 2017 roku?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że koszt zatrudnienia pracownika jest o wiele wyższy niż wysokość jego wynagrodzenia w kwocie brutto. Ile kosztuje zatrudnienie pracownika? Jak zaplanować koszty związane z wynagrodzeniami? Odpowiedź znajduje się w poniższym artykule.

Koszt zatrudnienia pracownika

Wynagrodzenie minimalne obowiązujące w 2017 roku wynosi 2000 zł brutto. Jest to kwota wynagrodzenia, od której naliczane są składki ZUS zarówno te finansowane przez pracownika, jak i te opłacane przez pracodawcę. Składki ZUS za pracowników obliczane są procentowo od podstawy (czyli kwoty wynagrodzenia brutto), tym samym należy zdawać sobie sprawę, że im wyższe wynagrodzenie pracownika, tym wyższy koszt jego zatrudnienia.

Zatrudnienie pracownika - umowa o pracę

Koszt zatrudnienia pracownika pracującego w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem minimalnym wynosi pracodawcę 2 412,20 PLN (2000 PLN + 412,20 PLN), a składa się na to:

Składka obciążająca pracodawcę

Minimalne wynagrodzenie

2000 zł

ubezpieczenie emerytalne obciążające pracodawcę (9,76%)


2000 x 9,76% = 195,20 zł

ubezpieczenie rentowe obciążające pracodawcę (6,5%)

2000 x 6,50% = 130,00 zł

ubezpieczenie wypadkowe (1,80%)

2000 x 1,80% = 36,00 zł

fundusz pracy (2,45%)

2000 x 2,45% = 49,00 zł

fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0,10%)

2000 x 0,1% = 2,00 zł

RAZEM (20,61%)

412,20 zł

Oprócz znajomości kosztów zatrudnienia pracowników warto jednak także mieć świadomość jakie wynagrodzenie otrzyma nasz pracownik do ręki (czyli po potrącenia składek finansowanych ze środków pracownika i podatku dochodowego). Jest to szczególnie ważne, dlatego, że coraz ciężej znaleźć pracowników, a ich wymagania dotyczące wynagrodzenia są coraz wyższe. W negocjacjach dotyczących wynagrodzenia często posługują się oni kwotą netto jaka chcą zarabiać. W takich wypadkach najlepiej posłużyć się kalkulatorem wynagrodzeń, który w łatwy i szybki sposób obliczy nam wynagrodzenie brutto, netto lub całkowity koszt zatrudnienia.

Zatrudnienie pracownika - umowa zlecenie

Wysokość kosztów zatrudnienia zleceniobiorcy w przypadku umowy zlecenia może się od siebie różnić w zależności od tego czy zleceniobiorca posiada dodatkowy tytuł do objęcia ubezpieczeniami. Całkowitym kosztem zatrudnienia zleceniobiorcy może być:

  1. wynagrodzenie brutto - w przypadku osób które są objęte wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym (np. pracujących na etat i zarabiających co najmniej minimalną krajową, posiadających umowy zlecenie z tytułu których osiągają pensję minimalną) lub studentów do 26 roku życia, których umowy nie są oskładkowane.

  1. wynagrodzenie brutto wraz ze składkami finansowanymi przez pracodawcę - gdy umowa zlecenie jest jedynym źródłem zatrudnienia, lub pracownik z tytułu zawartej umowy (czy to zlecenia czy to o pracę) z innym pracodawcą nie osiąga wynagrodzenia minimalnego, dotyczy to również emerytów i rencistów.

Szacując koszt zatrudnienia zleceniobiorcy należy uwzględnić, że od 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa. Wynosi 13 zł brutto za godzinę i obowiązuje ona wszystkich zleceniobiorców, bez względu na schemat opłacanych składek ZUS.

Przykład 1.

Pan Kowalski jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie z wynagrodzeniem określonym stawką godzinową, w wysokości 13 zł brutto za godzinę. W miesiącu lipcu przepracował 83 godziny. Pan Kowalski nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń, w związku z tym podlega składkom społecznym i zdrowotnym. Koszt zatrudnienia Pana Kowalskiego wynosi:

13 zł x 83 godziny = 1079,00 zł

Ubezpieczenie emerytalne            1079,00 zł x 9,76% = 105,31 zł

Ubezpieczenie rentowe                 1079,00 zł x 6,5% = 70,14 zł

Ubezpieczenie wypadkowe           1079,00 zł x 1,8% = 19,42 zł

Ubezpieczenie na Fundusz Pracy 1079,00 zł x 2,45% = 26,44 zł

Ubezpieczenie na FGŚP               1079,00 zł x 0,10 % = 1,08 zł

RAZEM: 105,31 zł + 70,14 zł + 19,42 zł + 26,44 zł + 1,08 zł = 222,39 zł

Koszt zatrudnienia Pana Kowalskiego wynosi 1079,00 zł (wynagrodzenie brutto) + 222,39 zł (składki ZUS opłacane przez pracodawcę) = 1301,39 zł.

Zatrudnienie pracownika - umowa o dzieło

Jeżeli zamawiający zatrudnia wykonawcę w oparciu o umowę o dzieło, wówczas nie odprowadza żadnych składek, a co za tym idzie - jego jedynym kosztem związanym z zatrudnieniem jest wynagrodzenie brutto. Jedynym wyjątkiem, kiedy trzeba będzie odprowadzić wszystkie składki społeczne jest zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło własnego pracownika.