Poradnik Przedsiębiorcy

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika w 2018 roku?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że koszt zatrudnienia pracownika jest o wiele wyższy niż wysokość jego wynagrodzenia w kwocie brutto. Ile kosztuje zatrudnienie pracownika? Jak zaplanować koszty związane z wynagrodzeniami? Odpowiedź znajduje się w poniższym artykule.

Koszt zatrudnienia pracownika

Wynagrodzenie minimalne obowiązujące w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto. Jest to kwota wynagrodzenia, od której naliczane są składki ZUS zarówno te finansowane przez pracownika, jak i te opłacane przez pracodawcę. Składki ZUS za pracowników obliczane są procentowo od podstawy (czyli kwoty wynagrodzenia brutto), tym samym należy zdawać sobie sprawę, że im wyższe wynagrodzenie pracownika, tym wyższy koszt jego zatrudnienia.

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę?

Koszt zatrudnienia pracownika pracującego w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem minimalnym wynosi pracodawcę 2530,08 PLN (2100 PLN + 430,08 PLN), a składa się na to:

Składka obciążająca pracodawcę

Minimalne wynagrodzenie 2100 zł

ubezpieczenie emerytalne obciążające pracodawcę (9,76%)


2100 x 9,76% = 204,96 zł

ubezpieczenie rentowe obciążające pracodawcę (6,5%)

2100 x 6,50% = 136,50 zł

ubezpieczenie wypadkowe (1,67%)

2100 x 1,67% = 35,07 zł

fundusz pracy (2,45%)

2100 x 2,45% = 51,45 zł

fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0,10%)

2100 x 0,1% = 2,10 zł

RAZEM (20,48%)

430,08 zł

Oprócz wiedzy, ile kosztuje zatrudnienie pracownika, warto także mieć świadomość, jakie wynagrodzenie otrzyma on do ręki (czyli po potrącenia składek finansowanych z jego środków i podatku dochodowego). Jest to szczególnie ważne, ponieważ coraz ciężej znaleźć pracowników, a ich wymagania dotyczące wynagrodzenia są coraz wyższe. W negocjacjach dotyczących wynagrodzenia często posługują się oni kwotą netto, jaką chcą zarabiać. W takich wypadkach najlepiej posłużyć się kalkulatorem wynagrodzeń, który w łatwy i szybki sposób obliczy nam wynagrodzenie brutto, netto lub całkowity koszt zatrudnienia.

Koszt zatrudnienia pracownika na zlecenie

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie? Wysokość kosztów zatrudnienia zleceniobiorcy w przypadku umowy zlecenia może się od siebie różnić w zależności od tego, czy zleceniobiorca posiada dodatkowy tytuł do objęcia ubezpieczeniami. Całkowitym kosztem zatrudnienia zleceniobiorcy może być:

  • wynagrodzenie brutto - w przypadku osób, które objęte są wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym (np. pracujących na etat i zarabiających co najmniej minimalną krajową, posiadających umowy zlecenie, z tytułu których osiągają pensję minimalną) lub studentów do 26. roku życia, których umowy nie są oskładkowane.

  • wynagrodzenie brutto wraz ze składkami finansowanymi przez pracodawcę - gdy umowa zlecenie jest jedynym źródłem zatrudnienia lub pracownik z tytułu zawartej umowy (czy to zlecenia czy to o pracę) z innym pracodawcą nie osiąga wynagrodzenia minimalnego, dotyczy to również emerytów i rencistów.

Szacując koszt zatrudnienia zleceniobiorcy, należy uwzględnić, że od 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa. W 2018 roku wynosi ona 13,70 zł brutto za godzinę i jest obowiązkowa dla wszystkich zleceniobiorców, bez względu na schemat opłacanych składek ZUS.

Przykład 1.

Pan Kowalski jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie z wynagrodzeniem określonym stawką godzinową, w wysokości 13,70 zł brutto za godzinę. W kwietniu przepracował 83 godziny. Pan Kowalski nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń, w związku z tym podlega składkom społecznym i zdrowotnym. Koszt jego zatrudnienia wynosi:

13,70 zł x 83 godziny = 1137,10 zł

Ubezpieczenie emerytalne            1137,10 zł x 9,76% = 110,98 zł

Ubezpieczenie rentowe                 1137,10 zł x 6,5% = 73,91 zł

Ubezpieczenie wypadkowe           1137,10 zł x 1,67% = 18,99 zł

Ubezpieczenie na FGŚP               1137,10 zł x 0,10% = 1,14 zł

RAZEM: 110,98 zł + 73,91 zł + 18,99 zł + 1,14 zł = 205,02 zł

Koszt zatrudnienia pana Kowalskiego wynosi 1137,10 zł (wynagrodzenie brutto) + 205,02 zł (składki ZUS opłacane przez pracodawcę) = 1342,12 zł.

Zatrudnienie pracownika - umowa o dzieło

Jeżeli zamawiający zatrudnia wykonawcę w oparciu o umowę o dzieło, wówczas nie odprowadza żadnych składek, a co za tym idzie - jego jedynym kosztem związanym z zatrudnieniem jest wynagrodzenie brutto. Jedynym wyjątkiem, kiedy konieczne jest odprowadzenie wszystkich składek społecznych, jest zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło własnego pracownika. W takim przypadku należność z tytułu zawartej umowy o dzieło podlega takim samym zasadom oskładkowania, jak wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy o pracę, a co za tym idzie koszt zatrudnienia na umowę o dzieło własnego pracownika znacznie różni się od kosztu zatrudnienia osoby niezatrudnionej u tego samego pracodawcy.