0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czynniki wyboru konta maklerskiego

Wielkość tekstu:

Chcesz zostać inwestorem giełdowym i móc czerpać korzyści finansowe z trafnego typowania akcji do zakupu? Masz w planach rozpoczęcie inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych, na rynku obligacji czy Catalyst?

Żeby móc je urzeczywistnić, musisz nawiązać współpracę z wybranym maklerem – z domu maklerskiego, który otworzy dla ciebie konto inwestycyjne. Sprawdź zatem, jak wybrać rachunek maklerski, który pozwoli ci rozpocząć realne inwestowanie posiadanego kapitału w wybrane papiery wartościowe.

Jakie możliwości daje konto maklerskie?

Założone w dowolnie wybranym przez ciebie domu czy biurze maklerskim konto inwestycyjne jest niejako przepustką, czy też niezbędnym narzędziem do tego, byś mógł rozpocząć handel papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie. W Polsce będzie to Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, ale są i takie biura maklerskie, które dają swoim klientom dostęp do inwestycji również w obrębie zagranicznych giełd. Musisz wiedzieć, że konta maklerskie pozwolą ci na korzystanie ze standardowych instrumentów giełdowych, dla wypracowania spodziewanych zysków, choć inwestowanie odbywa się przy tym w warunkach ryzyka. Jeśli chcesz być inwestorem giełdowym, musisz zaakceptować to, że przy każdej transakcji będziesz ryzykował utratę części, a w skrajnych przypadkach nawet całości posiadanych środków finansowych.

Konto maklerskie umożliwi ci inwestowanie w akcje, obligacje, ETF-y czy instrumenty pochodne – derywaty. Ty decydujesz, które papiery wartościowe i instrumenty finansowe są dla ciebie najbardziej atrakcyjne w kwestii inwestowania. Po zakupie są one zapisywane na twoim koncie maklerskim, podobnie jak pieniądze wpłacone w ramach depozytu minimalnego czy zyski wypłacone po sprzedaży określonych walorów po cenie wyższej niż cena zakupu.

Sprawdź zatem, jak przystąpić do wyboru odpowiedniego rachunku maklerskiego i jakie kwestie związane z nim są zdecydowanie najbardziej istotne?

Najważniejsze kryteria wyboru konta maklerskiego

Zrób pierwszy krok na drodze do bycia inwestorem giełdowym. Obejmuje on wybór pożądanego biura maklerskiego i założenie za jego pośrednictwem konta maklerskiego. Zanim jednak podpiszesz formalną umowę o współpracę z maklerem, powinieneś zwrócić uwagę na takie parametry konta maklerskiego jak:

  • Koszty związane z otwarciem oraz prowadzeniem rachunku maklerskiego,

  • Tryb kontaktu z maklerem,

  • Udostępniane za pośrednictwem konta rynki – rodzime i zagraniczne,

  • Dostępne kanały dostępu – czy np. jest udostępniana aplikacja mobilna z dostępem do konta maklerskiego,

  • Możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego i merytorycznego,

  • Dostęp do analiz i doradztwa inwestycyjnego.

Dla wielu początkujących inwestorów, w tym być może i dla ciebie, najważniejszą sprawą przy podejmowaniu decyzji o uruchomieniu rachunku maklerskiego są koszty związane z taką aktywnością. Dom maklerski, w którym otworzysz swoje konto, może pobrać opłatę za założenie konta, za jego używanie, a przy tym zarabiać na prowizjach naliczanych przy okazji każdej transakcji. Ponadto makler może pobierać prowizję za dostęp do notowań w czasie rzeczywistym, za przelew środków pieniężnych z konta maklerskiego na rachunek bankowy czy za samo przechowywanie papierów wartościowych.

Sprawdź: Najlepsze konto maklerskie - jak wybrać? | XTB

Sprawdź przy okazji kontroli kosztów na danym rachunku maklerskim, czy istnieje wymóg minimalnej kwoty środków, jakie musisz utrzymywać stale na swoim rachunku maklerskim. Minimalny depozyt, bo tak się one nazywają, może, ale nie musi być ustanowiony przez dom maklerski i może mieć właściwie dowolną wysokość.

Obecnie standardem jest już kontakt online czy telefoniczny z maklerem. Jako klient domu maklerskiego najczęściej będziesz mieć po prostu udostępnioną platformę inwestycyjną, która pozwala na składanie zleceń kupna i sprzedaży określonych walorów oraz na sprawdzanie bieżących notowań.

 Tekst zewnętrzny, artykuł partnera

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów