0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Indywidualne konto podatkowe - najważniejsze informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Do końca 2019 r. podatnicy regulujący zobowiązanie podatkowe z tytułu PIT, VAT i CIT wpłat dokonywali na specjalnie przeznaczone do tego rachunki bankowe właściwych urzędów skarbowych. Od 1 stycznia 2020 r. dotychczasowe przepisy uległy zmianie, w związku z czym należności z tytułu podatków należy płacić na indywidualne konto podatkowe.

Indywidualne konto podatkowe – co to takiego?

Zgodnie z obowiązującym do 31 grudnia 2019 r. stanem prawnym podatnicy dokonywali zapłaty podatków PIT, CIT i VAT na konto urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika (osoba fizyczna). W przypadku podatku CIT pod uwagę brano natomiast miejsce siedziby przedsiębiorstwa (osoba prawna). Płatności dokonywane były z rozróżnieniem należności z tytułu podatku PIT, CIT i VAT, które regulowało się oddzielnie – w formie osobnych dyspozycji przelewów.

Wprowadzone 4 lipca 2019 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, nowe regulacje prawne w postaci art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej wskazują, że od 1 stycznia 2020 r. należności z tytułu PIT, CIT, VAT należy regulować na indywidualne konto podatkowe, stworzone dla każdego podatnika oddzielnie.

Z pomocą mikrorachunku podatkowego zobowiązania podatkowe regulować powinni także podatnicy osiągający przychody w formie ryczałtu ewidencjonowanego, a także najmu prywatnego.

Indywidualne konto podatkowe – w jaki sposób zweryfikować?

Numer indywidualnego konta podatkowego składa się z 26 znaków LK10100071222YXXXXXXXXXXXX, wśród których znajdzie się identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL danego podatnika). Informacje o nadanym numerze indywidualnego konta podatkowego podatnicy mogą znaleźć na stronie MF, na którym udostępniono generator mikrorachunku podatkowego, lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Podatnicy korzystający z internetowego generatora w celu wskazania poprawnego rachunku powinni posłużyć się:

  • numerem PESEL – dotyczy to osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie dokonali rejestracji do VAT,
  • numerem NIP – dotyczy to podatników prowadzących działalność gospodarczą lub takich, którzy dokonali rejestracji do VAT.

W przypadku posłużenia się błędnym identyfikatorem podatkowym (NIP zamiast PESEL lub PESEL zamiast NIP) i zapłaty zobowiązania podatkowego na inne indywidualne konto podatkowe, nie przewidziano żadnych sankcji. Podatnik będzie jednak zobowiązany do udania się do właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby firmy, z potwierdzeniem przelewu celem wyjaśnienia zaistniałej pomyłki.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na etacie podatnik, który ma zarówno NIP, jak i PESEL, celem wygenerowania mikrorachunku podatkowego posłużyć się powinien numerem NIP, ponieważ prowadzi on działalność gospodarczą.

Indywidualne konto podatkowe w praktyce

Zgodnie z zamysłem ustawodawcy indywidualne konto podatkowe zostało stworzone celem sprawnej identyfikacji wpłat danego podatnika, przez organ skarbowy. Przypisanie określonego rachunku bankowego do regulowania należności podatkowych danemu podatnikowi, służyć ma także wyeliminowaniu sytuacji, w których podatnicy dokonują wpłat na konta innych urzędów skarbowych, niż powinni.

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy są zobowiązani wpłacać należności z tytułu podatku dochodowego (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT), na indywidualne konto podatkowe.

Należności inne niż PIT, CIT, VAT, nadal będą regulowane na rachunki bankowe wskazanych urzędów, uprawnionych do pobierania danego podatku. Szczegółowa lista podmiotów i rachunków bankowych została wskazana na stronie MF: https://www.gov.pl/web/kas/rachunki-bankowe-urzedow-skarbowych-obowiazujace-od-1012020-r.
Mimo wprowadzenia indywidualnego konta podatkowego nadpłaty podatków będą przelewane na obecnych zasadach, na wskazane przez podatników rachunki bankowe m.in. w CEIDG-1. Indywidualne konto podatkowe nie będzie zawierało historii dokonywanych wpłat.
Należności z lat poprzednich z tytułu PIT, CIT i VAT wynikające np. z korekty deklaracji czy zeznania rocznego regulowane po 31 grudnia 2019 r., należy wpłacać na indywidualne konto podatkowe zgodnie z nowymi przepisami.

Indywidualne konto podatkowe – jakie przyniesie korzyści podatnikom?

Mimo że indywidualne konto podatkowe w teorii będzie służyło głównie usprawnieniu pracy urzędów skarbowych i szybszej weryfikacji wpłat dokonywanych przez podatników, jego wprowadzenie przynosi również pewne korzyści podatnikom. Do najważniejszych można zaliczyć:

  • jeden rachunek bankowy do regulowania zobowiązań podatkowych PIT, CIT i VAT,
  • możliwość łącznych wpłat, bez konieczności osobnych przelewów,
  • zmiana miejsca zamieszkania nie powoduje zmiany indywidualnego konta podatkowego,
  • przyspieszony proces wydawania zaświadczeń np. o niezaleganiu w podatkach,
  • możliwość wpłaty zobowiązania podatkowego przez członka rodziny lub osobę trzecią do kwoty 1000 zł.

Co więcej, jak wyjaśnia minister Finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński:

„[g]enerator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, dzięki temu swój numer można sprawdzić w każdym czasie i miejscu, np. korzystając z telefonu czy tabletu. Korzyścią dla podatników jest również to, że wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku jest całkowicie bezpłatne”

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów