Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Deklaracje podatkowe - jak dostarczyć do urzędu? - cz. I podatek dochodowy (PIT)

Podatki opłacane są wręcz przez każdego. Oczywiście sposób opłacania różni się w zależności od rodzaju podatku i charakteru sytuacji, jaka wywołuje konieczność jego zapłaty. Przedsiębiorcy zwykle zobowiązani są wraz z opłacaniem podatku złożyć stosowną deklarację, na której została wskazana dana należność wobec urzędu skarbowego. Jednak nie zawsze przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji.  

Podatek dochodowy - zaliczka w trakcie roku

Przedsiębiorcy mają obowiązek miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od tego jaki rodzaj rozliczeń zadeklarowali w CEIDG-1, wyliczać i odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy.

Terminy opłacania okresowego rozliczenia podatku:

 • zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt: do 20 miesiąca następującego po miesiącu, za który wyliczana jest zaliczka (lub do 20 miesiąca następującego po kwartale),
 • karta podatkowa: do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odprowadzany jest podatek.

W przypadku okresowych zaliczek na podatek dochodowy opłacanych w trakcie roku przedsiębiorca nie ma obowiązku składania żadnych deklaracji związanych z rozliczeniem podatku dochodowego.

Prowadząc działalność zdarzają się miesiące, w których u przedsiębiorcy zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty wynosi 0 zł. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie musi opłacać podatku, nie składa żadnej deklaracji związanej z podatkiem dochodowym i nie ma  obowiązku powiadamiać o tym urzędu skarbowego. Wszystkie wyliczone należne zaliczki w trakcie trwania roku podatkowego zostaną wykazane w podsumowującym zeznaniu rocznym PIT.

Podatek dochodowy - zeznanie roczne PIT

O ile w przypadku okresowych zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorca nie ma obowiązku składania deklaracji, tak już podsumowując dany rok podatkowy ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie roczne. Nawet gdy w danym roku nie został osiągnięty żaden przychód (np. działalność podlegała zawieszeniu), czy też na przykład została poniesiona strata, przedsiębiorca ma bezwzględny obowiązek złożyć roczny PIT.

Termin złożenia i opłacenia zeznania rocznego:

 • zasady ogólne: PIT-36 składany do 30 kwietnia roku następującego po tym, za który składane jest zeznanie,
 • podatek liniowy: PIT-36L składany do 30 kwietnia roku następującego po tym, za który składane jest zeznanie,
 • ryczałt: PIT-28 do 31 stycznia,
 • karta podatkowa: PIT-16A do 31 stycznia.

Termin złożenia i termin zapłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego jest taki sam. Jednak nie zawsze przedsiębiorca będzie zobowiązany do opłacenia podatku. Zdarzyć się bowiem może, że po uwzględnieniu ulg i odliczeń w zeznaniu rocznym zostanie wskazana nadpłata podatku. Wówczas oczywiście przedsiębiorca wciąż jest zobowiązany do złożenia deklaracji rocznej w ustalonym terminie do urzędu, nie będzie natomiast zobowiązany do opłacania podatku.

Formy złożenia deklaracji:
 • wysyłka elektroniczna:
  • bez podpisu elektronicznego (w celu autoryzacji podaje się kwotę przychodu z zeznania składanego w zeszłym roku podatkowym) - dla wybranych formularzy m.in. PIT-36 i PIT-28,
  • z podpisem elektronicznym podając kod certyfikatu,
 • własnoręczne dostarczenie do urzędu i złożenie w odpowiednim okienku - pracownik urzędu ma obowiązek wydać potwierdzenie złożenia deklaracji,
 • wysyłka pocztą - ważne aby przedsiębiorca posiadał dowód nadania na którym widnieje data wysyłki.