0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Deklaracje podatkowe - jak dostarczyć do urzędu? - cz. I podatek dochodowy (PIT)

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatki opłacane są przez każdego. Oczywiście sposób opłacania różni się w zależności od rodzaju podatku i charakteru sytuacji, jaka wywołuje konieczność jego zapłaty. Przedsiębiorcy zwykle zobowiązani są wraz z opłacaniem podatku złożyć stosowne deklaracje podatkowe, na której została wskazana dana należność wobec urzędu skarbowego. Jednak nie zawsze przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia takiej deklaracji. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach wystarczy opłacić zobowiązanie podatkowe a kiedy należy dodatkowo złożyć w urzędzie odpowiednią deklarację.

Deklaracje podatkowe - zaliczka w trakcie roku

Przedsiębiorcy mają obowiązek miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od tego jaki rodzaj rozliczeń zadeklarowali w CEIDG-1, wyliczać i odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Częstotliwość opłacania zaliczek może być miesięczna lub kwartalna - w zależności od zadeklarowanej opcji w CEIDG-1.

Terminy opłacania okresowego rozliczenia podatku:
- zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt: do 20 miesiąca następującego po miesiącu, za który wyliczana jest zaliczka (lub do 20 miesiąca następującego po kwartale),
- karta podatkowa: do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odprowadzany jest podatek. Natomiast podatek za grudzień danego roku należy opłacić w terminie do 28 grudnia danego roku.

W przypadku okresowych zaliczek na podatek dochodowy opłacanych w trakcie roku przedsiębiorca nie ma obowiązku składania żadnych deklaracji związanych z rozliczeniem podatku dochodowego.

Prowadząc działalność zdarzają się miesiące, w których u przedsiębiorcy zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty wynosi 0 zł. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie musi opłacać podatku, nie składa żadnej deklaracji związanej z podatkiem dochodowym i nie ma obowiązku powiadamiać o tym urzędu skarbowego. Wszystkie wyliczone należne zaliczki w trakcie trwania roku podatkowego zostaną wykazane w podsumowującym zeznaniu rocznym PIT.

Podatek dochodowy - zeznanie roczne PIT

O ile w przypadku okresowych zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorca nie ma obowiązku składania deklaracji, tak już podsumowując dany rok podatkowy ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie roczne. Nawet gdy w danym roku nie został osiągnięty żaden przychód (np. działalność podlegała zawieszeniu), czy też na przykład została poniesiona strata, przedsiębiorca ma bezwzględny obowiązek złożyć roczny PIT.

Termin złożenia i opłacenia zeznania rocznego:
- zasady ogólne: PIT-36 składany do 30 kwietnia roku następującego po tym, za który składane jest zeznanie,
- podatek liniowy: PIT-36L składany do 30 kwietnia roku następującego po tym, za który składane jest zeznanie,
- ryczałt: PIT-28 składany do końca lutego roku następującego po tym, za który składane jest zeznanie,
- karta podatkowa: PIT-16A składany do 31 stycznia roku następującego po tym, za który składane jest zeznanie.

Termin złożenia zeznania i termin zapłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego jest taki sam. Jednak nie zawsze przedsiębiorca będzie zobowiązany do opłacenia podatku. Zdarzyć się bowiem może, że po uwzględnieniu ulg i odliczeń w zeznaniu rocznym zostanie wskazana nadpłata podatku. Wówczas oczywiście przedsiębiorca wciąż jest zobowiązany do złożenia deklaracji rocznej w ustalonym terminie do urzędu, nie będzie natomiast zobowiązany do opłacania podatku.

Deklaracje roczne można złożyć na kilka sposobów. Dostępne formy złożenia deklaracji rocznej to:

  • wysyłka elektroniczna:

- bez podpisu elektronicznego (w celu autoryzacji podaje się kwotę przychodu z zeznania składanego w zeszłym roku podatkowym) - dla wybranych formularzy m.in. PIT-36 i PIT-28,

- z podpisem elektronicznym,

  • własnoręczne dostarczenie do urzędu i złożenie w odpowiednim okienku - pracownik urzędu ma obowiązek wydać potwierdzenie złożenia deklaracji,
  • wysyłka pocztą - ważne aby przedsiębiorca posiadał dowód nadania na którym widnieje data wysyłki.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów