Poradnik Przedsiębiorcy

Wspólne rozliczenie PIT a różne adresy zamieszkania

Czy wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem jest możliwe, jeśli mamy różne adresy zamieszkania i podlegamy pod różne urzędy skarbowe? Jesteśmy małżeństwem od 3 lat i mamy wspólność majątkową. Mąż prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Ja natomiast otrzymałam od pracodawcy PIT-11 z tytułu umowy o pracę.

Jolanta, Sosnowiec

 

Różne miejsca zamieszkania nie stanowią przeszkody do wspólnego rozliczenia z mężem. Sytuację, w której występuje wspólne rozliczenie PIT małżonków, którzy posiadają różne miejsca zamieszkania, reguluje § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych.

Zgodnie z nim małżonkowie, którzy mają różne adresy zamieszkania, wspólne rozliczenie roczne mogą złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla jednego z nich. Małżonkowie sami zatem mogą wybrać, w którym urzędzie złożą zeznanie: męża czy żony. Właściwy urząd skarbowy trzeba wskazać w rozliczeniu podatkowym. Na miejsce złożenia wspólnego rozliczenia jest zazwyczaj wybierany urząd skarbowy tego małżonka, który w zeznaniu figuruje jako podatnik.

Do drugiego z urzędów można wysłać zawiadomienie o złożeniu wspólnego zeznania w urzędzie skarbowym małżonka. Takie postępowanie nie jest jednak obowiązkowe, gdyż zgodnie z przepisami urząd, który otrzymał PIT, powinien zawiadomić urząd właściwy według miejsca zamieszkania drugiego małżonka.W związku z nowelizacją ustawy o PIT od stycznia 2019 roku małżonkowie będą mogli rozliczyć się wspólnie nawet w sytuacji, gdy zeznanie roczne zostanie złożone po terminie, czyli po 30 kwietnia.