0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowe pakiety ubezpieczeń - pokaż pracownikowi, że dbasz o niego i jego rodzinę

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Artykuł zewnętrzny

Nowoczesna firma oferuje swoim pracownikom nie tylko satysfakcjonujące zarobki czy komfortowe warunki pracy. Coraz częściej pozytywny wizerunek buduje się, oferując współpracownikom dodatkowe pakiety ubezpieczeń.

Dodatkowe pakiety ubezpieczeń pełnią wieloraką funkcję. Działają motywująco, wzmacniają lojalność, a także są widocznym sygnałem, że pracownik jest doceniany i firma dba o jego zdrowie i bezpieczeństwo.

Prywatna opieka zdrowotna

W Polsce co roku wydatki na ochronę zdrowia stanowią spory odsetek ogólnej puli wydatków publicznych. Mimo że prawie 91% Polaków ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej, to większość ponosi koszty leczenia, korzystając z usług prywatnych gabinetów i klinik. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest utrudniony dostęp do lekarza, długi czas oczekiwania na wizytę i niski poziom usług w państwowych placówkach.

Coraz częściej to przedsiębiorcy decydują się na zapewnienie pracownikowi prywatnej opieki zdrowotnej. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują pakiety medyczne dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Umowa ściśle określa wykaz lekarzy specjalistów, typy zabiegów ambulatoryjnych oraz rejestr przychodni i szpitali, w których mogą się leczyć pracownicy. Często opieką zdrowotną objęci są nie tylko zatrudnieni, ale również
najbliższa ich rodzina. Zaletą pakietów medycznych jest to, że pozwalają na korzystanie z określonych usług medycznych w zasadzie bez ograniczeń. Dzięki temu pracownik może w szybkim czasie uzyskać diagnozę i podjąć odpowiednie leczenie. Dla pracodawcy nie bez znaczenia jest okres absencji pracownika, który szybciej wraca do swoich obowiązków w przypadku, gdy udzielana mu jest szybka, fachowa pomoc,  niż w przypadku korzystania z usług publicznego zakładu opieki. Pakiety medyczne nie tylko pozwalają na pomoc w przypadku choroby pracownika, ale również zapewniają możliwość przeprowadzenia badań okresowych.

Ubezpieczenia podróżne

Coraz częściej praca w międzynarodowej korporacji związana jest z koniecznością wyjazdów służbowych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia podróżne, które w swym zakresie obejmują między innymi koszty leczenia, NNW oraz pomoc i ochronę prawną. Dodatkowo pracodawca może zapewnić pracownikowi ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego czy OC. Warto zwrócić uwagę, że ten rodzaj ochrony może obejmować w ramach jednej umowy wszystkich pracowników bez konieczności wystawiania indywidualnych polis dla poszczególnych osób.

Ubezpieczenia grupowe

W większości firm pracownicy mogą być również objęci grupowym ubezpieczeniem. Zaletą tej formy ochrony jest to, że przy relatywnie niskiej składce pracownik ma szerszy zakres świadczeń, niż miałby przy ubezpieczeniu indywidualnym. Dlatego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wyraźny wzrost liczby zawieranych umów ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczenie grupowe, np. w Signal Iduna, zabezpiecza nie tylko pracownika, ale również dzieci, współmałżonka lub partnera. Standardowe ubezpieczenie grupowe gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku: śmierci ubezpieczonego, trwałego uszczerbku na zdrowiu, kalectwa, śmierci małżonka, osierocenia dziecka, urodzenia dziecka, śmierci rodziców lub teściów, poważnej choroby, leczenia szpitalnego. Zakres ochrony jest zwykle dopasowany do potrzeb danego przedsiębiorstwa i jego pracowników i może obejmować znacznie więcej zdarzeń. Ubezpieczenie grupowe jest bardzo popularną formą zabezpieczenia finansowego pracownika i członków jego najbliższej rodziny.

Świadomy pracodawca wie, że aby zatrzymać wysokiej klasy specjalistę, musi zapewnić mu odpowiedni system motywacyjny, obejmujący nie tylko wynagrodzenie, premie czy inny rodzaj gratyfikacji. Pracownik musi mieć poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, co zagwarantować mogą dodatkowe pakiety ubezpieczeń.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów