0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Idealny pracownik? Jakich cech wypatrują pracodawcy u kandydatów?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rekruterzy w trakcie procesu rekrutacyjnego starają się wyłowić takiego kandydata, który będzie posiadał odpowiednie umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Coraz większe znaczenie nabierają również postawy i predyspozycje aplikujących osób. Zdarza się, że specjaliści od HR otrzymują od swojego szefa całą listę cech, którymi powinien się charakteryzować idealny pracownik. Czego od zatrudnionych osób oczekują pracodawcy?

Idealny pracownik - cechy

W ramach projektu „Postawy Pracownicze” zostało przeprowadzone badanie, które miało na celu stworzenie zestawu cech idealnego pracownika. Odpowiedzi pracodawców wskazują, że kandydat powinien:

 • być odpowiedzialny – 79%,

 • wywiązywać się ze swoich zobowiązań – 77%,

 • zaangażować się w wykonywane obowiązki – 76%,

 • charakteryzować się komunikatywnością – 76%,

 • przejawiać chęć współpracy – 74%,

 • być lojalny wobec pracodawcy – 62%,

 • dobrze radzić sobie ze stresem – 67%,

 • być otwarty na zmiany - 65%,

 • posiadać umiejętność podejmowania autonomicznych decyzji - 63%,

 • być kreatywny - 62%,

 • przejawiać postawę innowacyjną - 55%.

Zastanawiający jest fakt, że kreatywność i innowacyjność, powszechnie uznawane za cechy pożądane przez pracodawców, zostały ocenione tak nisko w powyższym rankingu. Najważniejsza pozostaje odpowiedzialność oraz sumienność i angażowanie się w powierzone obowiązki. Szefowie chcą polegać na zatrudnionych pracownikach.

Ważna jest także dla przedsiębiorców komunikatywność oraz chęć współpracy. Umiejętność pracy w grupie jest szczególnie istotna, gdyż coraz częściej w miejscu pracy osoby zatrudnione działają w różnych zespołach pracowniczych. Przyjęcie projektowego trybu pracy wymusza  współdziałanie z kolegami, którzy posiadają najlepsze kwalifikacje do wykonania danego przedsięwzięcia. Grupy zadaniowe nie są tworzone w oparciu o koleżeńskie więzi, a o kompetencje i wiedzę pracowników.

Cechy idealnego pracownika – studenta lub absolwenta

W 2014 r. Biuro Karier Akademii Finansów i Biznesu Vistula przeprowadziło Badanie Potrzeb Pracodawców. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie cech, których poszukują u zatrudnianych studentów oraz absolwentów.

Wyniki badania wskazują, że wiedza merytoryczna oraz znajomość języków obcych jest ważna dla pracodawców, ale aż 90% firm w procesie rekrutacyjnym zwraca uwagę na umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce. Oznacza to, że większą szansę na rynku pracy mają ci studenci i absolwenci, którzy podczas studiów zdobywali swoje pierwsze doświadczenia zawodowe. Przedsiębiorcy doceniają także działalność w organizacjach studenckich czy stowarzyszeniach naukowych.

Pracodawcy chętniej zatrudniają absolwentów, którzy posiadają dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz kompetencje osobiste, do których należą:

 • efektywna komunikacja,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • radzenie sobie ze stresem,

 • łatwość budowania nowych relacji interpersonalnych,

 • umiejętność rozwiązywania problemów,

 • samodzielność w realizacji przedsięwzięć,

 • przejawianie inicjatywy,

 • umiejętność planowania i organizowania własnego czasu pracy.

Idealny pracownik – czyli jaki?

Wyniki przedstawionych badań wskazują, że obecnie pracownicy muszą mieć bardzo dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne. Osoby zatrudnione powinny także umieć radzić sobie ze stresem i odnaleźć się w sytuacji kryzysowej. Umiejętność podejmowania autonomicznych decyzji i samodzielność są  także aprobowane przez pracodawców. Mniejsze znaczenie ma natomiast kreatywność i innowacyjność, chociaż w gospodarce opartej na wiedzy to właśnie te cechy powinny stanowić podstawowe kryterium wyboru na dane stanowisko pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów