0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy powstaje przychód z tytułu pakietów medycznych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Organy podatkowe jednoznacznie przyjmują stanowiska, iż pakiety medyczne na rzecz pracowników stanowią nieodpłatne świadczenie, jednocześnie generując u nich przychód do opodatkowania. Fakt opodatkowania pakietów medycznych po stronie pracownika jest źródłem wielu sporów i wątpliwości. W jaki sposób i w którym momencie należy więc opodatkować przychód z tytułu pakietów medycznych?

Pakiety medyczne jako przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia

W rozumieniu ustawy o PIT pakiety medyczne wykupione przez pracodawcę na rzecz pracowników stanowią nieodpłatne świadczenia, które podlega opodatkowaniu. Stanowisko takie potwierdził m.in. NSA w uchwale z dnia 24 października 2011 r. (sygn. akt II FPS 7/10). W związku z powyższym po stronie pracownika istnieje obowiązek wykazania przychodu z tytułu pakietów medycznych i powstaje on niezależnie od tego, czy pracownik faktycznie korzysta ze świadczeń medycznych. Wystarczające jest to, że ma prawo z nich skorzystać, a więc są pozostawione do jego dyspozycji.

Moment powstania przychodu z tytułu pakietów medycznych

Przychód z tytułu pakietów medycznych powstaje już w momencie, w którym dana placówka medyczna jest gotowa do świadczenia usług na rzecz pracownika, nie zaś w momencie, w którym pracownik faktycznie skorzysta z usług medycznych. Umowa pomiędzy pracodawcą a placówką medyczną polega na zależności, w której pracodawca dokonuje zapłaty, a placówka w zamian zapewnia pracownikom opiekę medyczną na określony czas. Jest to równoznaczne ze zgłoszeniem gotowości do świadczenia usług objętych pakietem.

Z powyższego wynika, iż gotowość placówki do świadczenia usług powstaje w każdym miesiącu przez okres wykupionego abonamentu medycznego. Należy więc przyjąć, że przychód z tytułu pakietów medycznych powstaje wraz z początkiem każdego miesiąca. Pracodawca powinien więc doliczyć wartość pakietów medycznych do wynagrodzeń pracowników za dane miesiące przez okres wykupionych świadczeń.

Takie stanowisko zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji indywidualnej z 24 sierpnia 2012 r., nr ILPB1/415-543/12-3/AMN stwierdził, że "(…) wartość abonamentu dotyczącego usług dodatkowych, opłaconych przez Wnioskodawcę - pracodawcę za pracownika i członków jego rodziny, Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia pracownika wypłaconego w danym miesiącu i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy (…)".

Ważne!

Zaliczkę na podatek dochodowy pracodawca powinien obliczyć, pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego od łącznej kwoty, tj. wynagrodzenie + wartość pakietu medycznego.

Jak obliczyć przychód z tytułu pakietów medycznych

Przychodem do opodatkowania w przypadku pakietów medycznych pracowników jest równowartość pakietu przypadająca na pracownika. Punktem odniesienia w celu ustalenia podstawy opodatkowania jest więc cena, jaką za pakiet medyczny zapłacił pracodawca. Najlepiej jest więc wyszczególnić cenę pakietów w umowie z placówką medyczną. Z podstawy opodatkowania należy wyłączyć tę część pakietu medycznego, którą pracownik ma zapewnioną w wyniku przepisów prawa pracy, czyli np. badania medycyny pracy. Świadczenia wynikające z mocy przepisów nie są przychodem do opodatkowania.

Uwaga!

Badania profilaktyczne pracownika w ramach pakietu medycznego nie stanowią przychodu pracownika i nie są opodatkowane.

Przychód z tytułu pakietów medycznych u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą

Dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, który świadczy usługi na rzecz podmiotu trzeciego w ramach zawartej umowy czy kontraktu, pakiety medyczne opłacane przez usługodawcę również stanowią przychód z działalności gospodarczej. Wartość zapewnionego pakietu medycznego przedsiębiorca ujmuje samodzielnie w kol. 8 KPiR jako Pozostałe przychody.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów