Poradnik Przedsiębiorcy

Dofinansowanie wynagrodzeń przy korzystaniu z PFRON - tarcza 3.0

Podatnicy wciąż mają wątpliwości co do możliwości łączenia pomocy oferowanych w ramach tarczy antykryzysowej. Jedną z nich jest kwestia dofinansowania do wynagrodzeń w przypadku, gdy pracodawca korzysta już z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zatem czy dofinansowanie wynagrodzeń przy korzystaniu z PFRON jest możliwe? Czy nowa ustawa wprowadzająca tarczę antykryzysową 3.0 ureguluje tę kwestię? Odpowiemy!

Czym jest i kto może skorzystać z dofinansowania PFRON?

Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki ściśle określone w artykule 26a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mogą skorzystać z comiesięcznego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które przysługuje na niepełnosprawnych pracowników posiadających odpowiednie orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, które przyznaje im jeden z trzech stopni niepełnosprawności. Aby skorzystać z dofinansowania należy także pamiętać o konieczności zarejestrowania pracownika w ewidencji PFRON oraz by pracownik ten był zatrudniony zgodnie z przepisami prawa pracy (regulowane przez ustawę Kodeks pracy). Przy czym uregulowany jest wyjątek wskazujący, że z PFRON’u nie można skorzystać dla pracownika, któremu przysługuje ustawowe prawo do emerytury, z wyjątkiem osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym przysługuje prawo do emerytury.

Więcej na temat dofinansowania z PFRON w artykule: Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON dla firmy?

Dofinansowanie wynagrodzeń przy korzystaniu z PFRON

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) nie ma żadnych przeszkód aby przedsiębiorca korzystający z dofinansowania z PFRON mógł skorzystać także ze wsparcia oferowanego przez rząd w ramach tarczy antykryzysowej. Zatem przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki umożliwiające skorzystanie z dopłat ze środków FGŚP przyznawanych na podstawie art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, zwalczaniem, przeciwdziałaniem COVID-19 - mogą korzystać z tej formy pomocy niezależnie od tego czy korzystają z dofinansowania z PFRON. Regulować to będzie oficjalnie art 15zze1 ustawy wprowadzającej tarcze 3.0.

Więcej na temat dofinansowania ze środków FGŚP oraz koniecznych do spełnienia warunków w artykule: Uratuj pracowników – jakie rozwiązania daje tarcza antykryzysowa?