0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wszystko o PFRON (cz. 2) - Kto może otrzymać dofinansowanie z PFRON?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dofinansowanie z PFRON - dla kogo?

Dofinansowanie z PFRON może otrzymać każdy pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną, która jest zarejestrowana w ewidencji PFRON. Wsparcie jest przewidziane także dla firm prowadzonych przez osoby niepełnosprawne.

Dofinansowanie z PFRON jest korzystne zarówno dla przedsiębiorców, jak i samych niepełnosprawnych. Pracodawca nie dość, że pozyskuje wartościowych podwładnych, to jeszcze dostaje wsparcie finansowe na dostosowanie stanowiska pracy i wypłaty pensji dla tychże pracowników. Z kolei osoby niepełnosprawne otrzymują korzyść w postaci rehabilitacji społecznej - nie od dziś wiadomo, jak wielką rolę odgrywa praca w życiu każdego człowieka.

Dofinansowanie z PFRON - warunki

Elementarnym wymogiem, którego spełnienie jest konieczne do starania się o dofinansowanie z PFRON, jest rejestracja niepełnosprawnego w ewidencji PFRON. O dofinansowanie z PFRON mogą starać się:

  • zakłady pracy chronionej,
  • pracodawca zatrudniający poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
  • pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Uwaga!

Koniecznym wymogiem jest brak zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 złotych.

W celu uzyskania dofinansowania z PFRON należy wykazać tak zwany efekt zachęty, który definiuje się dwojako:

  • wg metody ilościowej - pracodawca wykazuje wzrost netto stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz stanu zatrudnienia ogółem z miesiąca podjęcia zatrudnienia przez pracownika niepełnosprawnego (na którego ubiega się o pomoc), w stosunku do stanów odpowiednich z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zatrudnienia niepełnosprawnego;
  • wg metody jakościowej - przedsiębiorca wykazuje, że pracownik niepełnosprawny podjął pracę na zwolnionej posadzie.

Jeśli przyjęcie do pracy nowych niepełnosprawnych osób w konkretnym miesiącu nie podnosi netto zatrudnienia ogółem oraz zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, to w takiej sytuacji dofinansowanie z PFRON na nowo zatrudnionego pracownika jest niemożliwe (o ile przed jego zatrudnieniem zwolniono innego pracownika, który był zatrudniony na stałej umowie o pracę - z wyjątkiem rozwiązania umowy z powodów wymienionym w art 52 par. 1 pkt. 1 Kodeksu pracy).

Dofinansowanie z PFRON - dokumenty

Przedsiębiorca, który stara się o dofinansowanie z PFRON musi być zarejestrowany w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON. Robi się to, składając pierwszy wniosek Wn-D o miesięczne dofinansowanie do pensji niepełnosprawnych podwładnych. Wniosek powinien być uzupełniony miesięczną informacją (INF-D-P) o pensjach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników. Należy dołączyć także Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP). Pracodawcy wykonujący działalność w sektorze rybołówstwa lub rolnictwa i starający się o dofinansowanie z PFRON muszą do wniosku Wn-D dodać formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie - (INF-O-PR).

O ile pracodawca nie otrzymał pomocy publicznej w ramach kosztów, przy których przysługuje dofinansowanie z PFRON, wtedy powinien złożyć jeden z opisanych formularzy wraz z oświadczeniem potwierdzającym fakt nieotrzymania wsparcia. Ponadto pracodawcy starający się o dofinansowanie z PFRON, którzy są zobowiązani do tworzenia sprawozdania finansowego według przepisów o rachunkowości, muszą wysłać je za okres trzech ostatnich lat obrotowych razem z dokumentami rejestracyjnymi. Należy zrobić to jednorazowo, podczas składania pierwszego wniosku bądź wtedy, gdy pojawią się zmiany w sprawozdaniu finansowym. Nie muszą tego czynić podmioty operujące w sektorach rolnictwa i rybołówstwa, a także mikro- i małe przedsiębiorstwa (wymienione w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r). Przedsiębiorcy, którzy nie muszą sporządzać sprawozdania finansowego, powinni dodać do wniosku oświadczenie o braku obowiązku tworzenia przedmiotowych sprawozdań.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów