0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

E-book: Gwarancja de minimis

Wielkość tekstu:

Gwarancja de minimis to pomoc państwa dla przedsiębiorców, którzy potrzebują zastrzyku finansowego, ale z różnych powodów nie mogą liczyć na kredyt. Przyczyną może być tu np. niewystarczająca historia kredytowa (w przypadku młodych firm), czy też brak odpowiednich zabezpieczeń. Dzięki temu, że Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udziela gwarancji, przedsiębiorca ubiegający się o środki z banku, z większą pewnością może liczyć, że jego starania przyniosą pożądany efekt.

Gwarancja de minimis w praktyce

Gwarancja de minimis jest połączeniem dwóch produktów - z jednej strony instrumentu finansowego, który służy zabezpieczeniu spłaty kredytu, z drugiej - pomocy państwa w ramach wsparcia de minimis.

Przedsiębiorca ubiegający się o kredyt może wystąpić do BGK z wnioskiem o udzielenie gwarancji de minimis. W ten sposób bank kredytujący zyskuje pewność, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca utraci zdolność finansową lub będzie borykał się z różnego rodzaju problemami, odzyska wypłacone środki i nie poniesie żadnego ryzyka związanego z udzielonym kredytem.

Dla właściciela firmy oznacza to możliwość zaciągnięcia kredytu nawet wówczas, gdy nie spełnia stawianych mu warunków - ma zbyt ubogą historię kredytową albo nie posiada wystarczających zabezpieczeń. W sytuacji, gdy dojdzie do uruchomienia gwarancji, BGK spłaci za przedsiębiorcę należności wobec banku. Nie oznacza to jednak, że ten może zapomnieć o swoich zobowiązaniach - bank-gwarant zachowuje bowiem prawo do dochodzenia roszczeń od właściciela firmy, w związku z czym spłata kredytu przedsiębiorcy nie ominie. Różnica jest taka, iż po udzieleniu gwarancji, wszelkie rozliczenia przeprowadzane są z BGK - umowa z bankiem kredytującym przestaje obowiązywać.

Dla kogo gwarancja de minimis?

O kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis ubiegać się mogą mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy, którzy spełnią określone w programie wsparcia wymagania. Przez wzgląd na fakt, iż nie jest to zwykła gwarancja, ale udziela się jej w ramach pomocy publicznej, istnieje ograniczenie względem podmiotów, które mogą z niej skorzystać.

Z możliwości otrzymania omawianej gwarancji wyłączone są przedsiębiorstwa, które wyczerpały limit pomocy de minimis. Obecnie wynosi on co do zasady 200 tys. euro w ciągu ostatnich trzech lat. Oznacza to, iż jeżeli firma korzystała w trakcie ww. okresu z różnego rodzaju dotacji, ulg lub zwolnień podatkowych przyznawanych jako ten rodzaj wsparcia, powinna ona sprawdzić dokładnie, czy nie przekroczyła rzeczonego limitu.

Na co kredyt z gwarancją?

Do końca 2013 roku gwarancja de minimis udzielana jest dla zabezpieczenia kredytów obrotowych, czyli takich, które służą sfinansowaniu bieżącej działalności firmy. Środki te mogą zostać przeznaczone m.in. na zapłatę faktur za zakupione towary i materiały, uregulowanie zobowiązań względem urzędu skarbowego lub ZUS-u.

Przez wzgląd na fakt, iż produkt ten cieszy się dużą popularnością. od początku 2014 roku planowane jest rozszerzenie gwarancji na kredyty inwestycyjne oraz rozwojowe.

 

Do pobrania:

Gwarancja de minimis.pdf
Gwarancja de minimis.docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów