0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Egzekucja z domeny internetowej - czy jest to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wiadomym jest, iż posiadanie własnej domeny internetowej bardzo często stwarza możliwość zarobienia naprawdę ogromnych kwot pieniężnych co niewątpliwie staje się istotnym składnikiem majątkowym osoby prowadzącej taką stronę. Czy w takim razie egzekucja z domeny internetowej jest dopuszczalna?

Egzekucja z domeny internetowej  a prawo do korzystania z  niej

Na mocy uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 109/07) jednoznacznie należy przyjąć, że utworzenie domeny (zarejestrowanie) jest równoznaczne z powstaniem prawa do wyłącznego korzystania z niej, przy czym prawo to należy rozumieć jako prawo majątkowe, zbywalne (w drodze cesji bądź wydzierżawienia) i możliwe jest pobieranie pożytków, wynikających ze zbycia owego prawa. Sąd Najwyższy stwierdził, że:

„ (...) prawny sens umowy o rejestrację i utrzymanie domeny internetowej sprowadza się do zarejestrowania i utrzymywania przez podmiot rejestrujący w światowym systemie oznaczeń domenowych ściśle określonej nazwy przypisanej zindywidualizowanemu podmiotowi (podmiotowi zarejestrowanemu). W znaczeniu prawnym powoduje to ten skutek, że podmiot zarejestrowany uzyskuje wyłączność w zakresie posługiwania się nową, zarejestrowaną domeną w sieci internetowej(...)”

 

Wzorując się na orzeczeniu Sądu powinniśmy przyjąć, że skoro prawo do domeny jest prawem majątkowym to zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego (szczególnie art. 909 i nast. k.c.), a tym samym niewątpliwie podlega egzekucji.

Egzekucja z domeny internetowej - procedura

Aby móc prowadzić egzekucję w takim przypadku, wierzyciel musi oczywiście posiadać tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi a ponadto musi złożyć wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z domeny internetowej. We wniosku takim wierzyciel powinien dokładnie wskazać adres strony (nazwę domeny), złożyć wniosek o zajęcie takiego prawa i jego sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym. Zajęcie takiego prawa następuje w momencie doręczenia zawiadomienia o zajęciu osobie, która z mocy zajętego prawa jest obciążona obowiązkiem wobec dłużnika (a więc z chwilą zawiadomienia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej ) Jeśli jednak owe zawiadomienie o zajęciu zostało doręczone wcześniej dłużnikowi skutki zajęcia wobec dłużnika powstają z chwilą doręczenia mu zawiadomienia o zajęciu. 

Zaspokojenie wierzyciela z zajętego prawa następuje z uzyskanego dochodu, jeżeli prawo to przynosi dochód, albo ze sprzedaży prawa.

 

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów