0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Fałszywe maile od urzędu skarbowego - uważaj na próbę oszustwa!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Uwaga na fałszywe maile od urzędu skarbowego dotyczące wszczęcia kontroli przez urząd. Ministerstwo Finansów ostrzega przed tego typu wiadomościami, które mogą być próbą wyłudzenia danych osobowych lub zawirusowania komputera. Właściwe zawiadomienie o wszczęciu kontroli przez urząd skarbowy nie następuje drogą e-mailową!

Ministerstwo Finansów powiadomiło 20 stycznia 2020 r., że tego typu wiadomości są fałszywe oraz nie zostały wysłane z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej ani Ministerstwa Finansów. Fałszywe maile wysyłane do podatników mogą zawierać szkodliwe wirusy, dlatego też nie należy otwierać załączników do wiadomości ani też wchodzić w załączone linki do wiadomości.

Ministerstwo udostępniło przykładową treść fałszywego e-maila (przytaczając oryginalną pisownię):

Urzad Skarbowy doreczyl zawiadomienie o zamiarze wszczecia kontroli w dniu 19.01.2020r. Wobec braku mozliwosci nawiazania kontaktu telefonicznego w dniach 3-4.01.2020r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 2.01.2020r. w celu ustalenia terminu wszczecia kontroli. Urzad Skarbowy wyznacza termin wszczecia kontroli na 19.01.2020r. o godz. 9.00.

Jednoczesnie Urzad Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z pуzn. zm.) w zwiazku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z pуzn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje sie w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiazana/y do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wspуlpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiazany do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczegуlnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci.

Jest Pani/Pan zobowiazana/y do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentуw zwiazanych z prowadzona przez Pania/Pana Firma wymienionych w zalaczniku.

Zalacznik do pobrania

Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpujacy znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pуzn. zm.)”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów