Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć własną działalność gospodarczą?

Dobry pomysł dla osób, które mają dość pracowania na etat. Jednak aby prowadzić własną firmę trzeba mieć plan, czas i silną osobowość. Jednoosobowa działalność gospodarcza może okazać się świetną alternatywą dla osób, które chcą pracować tylko dla samych siebie. Jak założyć własną działalność gospodarczą?

Pierwsze formalności czyli jak założyć własną działalność gospodarczą?

Zaczyna się niepozornie – po zdefiniowaniu tego, jak chce się widzieć własną działalność gospodarczą i czym chce się zajmować, należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG, czyli do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można tego dokonać elektronicznie lub tradycyjnie – przez złożenie dokumentu w urzędzie gminy.

Aby firma znalazła się w rejestrze CEIDG, należy znać i podać:

  • adres firmy,

  • NIP, PESEL,

  • kod działalności składający się z pięciu znaków ułożonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności,

  • adres mailowy, numer telefonu kontaktowego,

  • rodzaj opodatkowania,

  • datę rozpoczęcia działalności,

  • dane rachunków bankowych.

Ułatwieniem dla wszystkich przyszłych przedsiębiorców jest to, że uzupełnienie wniosku o rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych CEIDG-1 wiąże się z jednoczesnym zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS i naczelnika urzędu skarbowego.

Po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może zacząć pracować.

Forma opodatkowania działalności gospodarczej

Należy pamiętać o złożeniu informacji o wyborze formy opodatkowania. Początkujący przedsiębiorca ma do wyboru cztery formy, mianowicie:

a) opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej – 18%, 32% - tej formy nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego, ponieważ jest ona przyznawana automatycznie,

b) opodatkowanie według jednolitej stawki podatku 19% - należy o takiej formie powiadomić urząd skarbowy, zaletą jednolitej stawki jest bez wątpienia jej niezmienność w przypadku przekroczenia granicy dochodu,

c) ryczałt od przychodów ewidencjowanych – podatek opłaca się jedynie od przychodu, jednak nie wszyscy mogą wybrać ten sposób opodatkowania,

d) karta podatkowa – opcja tylko dla osoby, która nie korzysta z usług innych firm, współmałżonek nie prowadzi takiej samej działalności oraz nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - ZUS ZUA

Wypełnienie formularza ZUS ZUA w celu zgłoszenia osoby, która jest ubezpieczona zdrowotnie i społecznie lub ZUS ZZA, jeśli osoba podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Uwaga!

Każdy płatnik ma obowiązek złożenia ZUS ZUA w ciągu siedmiu dni od wpisu do CEIDG.

Jak założyć własną działalność gospodarczą - deklaracja VAT-R

Deklarację VAT-R składa się, aby zarejestrować lub zaktualizować dane w zakresie podatku od towaru i usług. Przedsiębiorca dzięki temu może zdecydować, czy chce być czynnym podatnikiem VAT, czy zostaje z niego zwolniony na mocy ustawy. Niezłożenie druku skutkuje nałożeniem na podatnika grzywny.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - pozostałe obowiązki i przywileje

Konto bankowe

W świetle prawa przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania osobnego konta bankowego do prowadzenia rozliczeń z prowadzonej działalności gospodarczej, ale łączenie obu rachunków nie jest zgodne z regulaminem większości banków. Dlatego też, aby ustrzec się przed nieoczekiwanym zerwaniem umowy z bankiem, należy założyć osobne konto do rozliczenia działalności gospodarczej.

Pieczątka

Kolejną, wydawałoby się istotną kwestią, jest posiadanie własnej pieczątki. Panuje ogólne przekonanie, że pieczątka jest obowiązkowym gadżetem każdego przedsiębiorcy. Nic bardziej mylnego - to, czy firma ją posiada, zależy tylko i wyłącznie przedsiębiorcy.