0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak założyć własną działalność gospodarczą?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Działalność gospodarcza to dobry pomysł dla osób, które mają dość pracowania na etat. Jednak aby prowadzić własną firmę trzeba mieć plan, czas i silną osobowość. Jednoosobowa działalność gospodarcza może okazać się świetną alternatywą dla osób, które chcą pracować tylko na własny rachunek. Wyjaśniamy zatem, jak założyć własną działalność gospodarczą?

Pierwsze formalności czyli jak założyć własną działalność gospodarczą?

Zaczyna się niepozornie – po zdefiniowaniu tego, jak chce się widzieć własną działalność gospodarczą i czym chce się zajmować, należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG, czyli do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można tego dokonać elektronicznie lub tradycyjnie – przez złożenie dokumentu w urzędzie gminy.

Aby firma znalazła się w rejestrze CEIDG należy podać:

 • adres firmy,
 • NIP, PESEL,
 • kod działalności składający się z pięciu znaków ułożonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności,
 • adres mailowy, numer telefonu kontaktowego (dobrowolnie),
 • rodzaj opodatkowania,
 • datę rozpoczęcia działalności,
 • dane rachunków bankowych.

Ułatwieniem dla wszystkich przyszłych przedsiębiorców jest to, że złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej osób fizycznych CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy wiąże się z jednoczesnym zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS i naczelnika urzędu skarbowego.

Po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może zacząć pracować.

Od 30 kwietnia 2018 roku istnieje możliwość prowadzenia tzw. działalności nierejestrowanej, jeżeli uzyskane przychody nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. wynosi ono 3010 zł, więc miesięczny przychód nie może przekroczyć 1505 zł) oraz podatnik w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywał działalności gospodarczej.

Forma opodatkowania działalności gospodarczej

Należy pamiętać o złożeniu informacji o wyborze formy opodatkowania. Początkujący przedsiębiorca ma do wyboru trzy formy, mianowicie:

 1. opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej – 12% lub 32% - tej formy nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego, ponieważ jest ona przyznawana automatycznie,
 2. opodatkowanie według jednolitej stawki podatku liniowego 19% - należy o takiej formie powiadomić urząd skarbowy, zaletą jednolitej stawki jest bez wątpienia jej niezmienność w przypadku przekroczenia granicy dochodu,
 3. ryczałt od przychodów ewidencjowanych – podatek opłaca się jedynie od przychodu, jednak nie wszyscy mogą wybrać ten sposób opodatkowania, w tej formie opodatkowania nie można również odliczać kosztów uzyskania przychodów,

Rejestracja do ZUS podczas założenia działalności

Wypełnienie formularza ZUS ZUA w celu zgłoszenia osoby, która jest ubezpieczona zdrowotnie i społecznie lub ZUS ZZA, jeśli osoba podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dodatkowo przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności może skorzystać z tzw. ulgi na start, która polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Rejestracja do VAT

Deklaracja VAT-R składa się, aby zarejestrować się lub zaktualizować dane w zakresie podatku od towaru i usług (VAT). Przedsiębiorca dzięki temu może zdecydować, czy chce być czynnym podatnikiem VAT, czy zostaje z niego zwolniony na mocy ustawy. Formularz zawiera również pola potrzebne do rejestracji do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE).

Narzędzia dla początkującego biznesu 

Oprócz wielu zalet wynikających z założenia własnej działalności gospodarczej, na przedsiębiorcy ciążą również liczne obowiązki. Głównym z nich jest prowadzenie księgowości w sposób zgodny z obowiązującym stanem prawnym. Pomóc w tym mogą specjalne programy, dzięki którym rozliczanie firmy jest szybkie i wygodne. W dobie postępującej technologii prym w tym zakresie wiodą oprogramowania w wersji online, takie jak wFirma.pl, które oprócz podstawowych funkcji służących do prowadzenia samodzielnej uproszczonej księgowości, posiadają szereg niezbędnych narzędzi usprawniających zarządzanie firmą. Atutem takiego rozwiązania jest połączenie oprogramowania ze wsparciem ekspertów od księgowości, prawa podatkowego, prawa pracy czy ubezpieczeń. Dzięki temu użytkownik może z każdym zapytaniem odnośnie obsługi programu zwrócić się do specjalisty.

Tak jak zostało wspomniane wyżej, tego typu programy są kompleksowe, a wśród licznych narzędzi niezbędnych przy prowadzeniu firmy wymienić można m.in.:

Jednoosobowa działalność gospodarcza - pozostałe obowiązki i przywileje

Konto bankowe

W świetle prawa przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania osobnego konta bankowego do prowadzenia rozliczeń z prowadzonej działalności gospodarczej, ale łączenie obu rachunków nie jest zgodne z regulaminem większości banków. Dlatego też, aby ustrzec się przed nieoczekiwanym zerwaniem umowy z bankiem, należy założyć osobne konto do rozliczenia działalności gospodarczej.

Konieczność posiadania rachunku firmowego może powstać w sytuacji gdy niezbędne jest ujęcie rachunku bankowego na białej liście podatników (wymagany przelew na takie konto gdy sprzedawca jest czynnym podatnikiem a transakcja jest powyżej 15 tys. złotych) oraz w sytuacji gdy płatności otrzymywane przez nabywców objęte są obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Pieczątka

Kolejną, wydawałoby się istotną kwestią, jest posiadanie własnej pieczątki. Panuje ogólne przekonanie, że pieczątka jest obowiązkowym gadżetem każdego przedsiębiorcy. Nic bardziej mylnego - to, czy firma ją posiada, zależy tylko i wyłącznie przedsiębiorcy.

Numer REGON

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest posiadanie numeru REGON. Na szczęście nie trzeba wypełniać osobnego wniosku, aby go uzyskać. Po uzyskaniu wpisu do CEIDG, GUS w ciągu siedmiu dni nadaje przedsiębiorcy numer REGON. Natomiast, jeśli dana osoba założyła drugą działalność gospodarczą, numer REGON przechodzi z pierwszej zarejestrowanej działalności.

Numer NIP

Tu nie czekają na przedsiębiorcę dodatkowe formalności – numer NIP działalności gospodarczej jest ten sam, co osoby, która tą działalnością zarządza.

Praca w domu

Jednym z wielu przywilejów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest możliwość pracy w domu. Jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia innych pracowników, nie podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Marketing jednoosobowej działalności gospodarczej 

Nowo otwarta działalność gospodarcza nie powinna zapominać o promocji własnych usług. Obecnie najdogodniejszym do tego miejscem jest oczywiście internet. Żeby trafić do jak najszerszego grona klientów należy postarać się, by oferta firmy widoczna była na wielu portalach. W internecie są różne strony umożliwiające wyszukiwanie usług firm. Jednym z takich serwisów jest Taelo.pl. Jego dużą przewagą nad konkurencją jest fakt, że firmy mogą tam założyć swoją wizytówkę i prowadzić działania marketingowe bezpłatnie.

Prowadzący własną działalność gospodarczą mają do swojej dyspozycji także komunikator do prowadzenia negocjacji ze zlecającymi, oraz organizer planowanych zleceń. W ramach serwisu znajduje się także dedykowany blog firmowy, dzięki któremu można budować wizerunek eksperta w swojej dziedzinie, publikując tam artykuły i poradniki.

Korzystanie z tego typu portali daje możliwość dostępu do realizacji głównych działań firmy, które są szczególnie ważne w pierwszym etapie funkcjonowania na rynku, takich jak:

 • pozyskiwania klientów,

 • utrzymywania z nimi stałego kontaktu,

 • dostarczanie usług.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów