0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skala podatkowa - 2024

Wielkość tekstu:

Skala podatkowa to wskaźnik procentowy opodatkowania progresywnym podatkiem dochodowym osób fizycznych obowiązujący w danym roku podatkowym. Wyliczenie skali podatkowej w 2024 roku nie uległo zmianie i dalej obowiązują zmiany wdrożone w ramach polskiego ładu. We wskaźniku omawiamy jak skala podatkowa w 2024 roku się kształtuje.

Skala podatkowa 2024

Wprowadzone zmiany w skali podatkowej przez Polski Ład w 2024 roku zostały utrzymane. W związku z tym podane poniżej wielkości mają zastosowanie do dochodów uzyskanych w roku 2024.

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

do

ponad

120 000 zł

 

12% podstawy opodatkowania

minus kwota zmniejszająca podatek (3600 zł)

 

120 000 zł

14 400 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy w 2024 roku na skali podatkowej wygląda następująco:

(Dochód – zapłacone składki społeczne nieujęte w kosztach) * 12% – 3 600 zł (kwota zmniejszająca podatek).

Przykład 1.

Pani Klaudia prowadzi działalność opodatkowaną skalą podatkową w zakresie usług fryzjerskich. W styczniu 2024 roku uzyskał dochód w kwocie 90 000 zł. Ile wyniesienie w uproszczeniu zaliczka na podatek dochodowy?

Za styczeń 2024 roku pani Klaudia zapłaci zaliczkę na podatek w kwocie 7 200 zł.

Obliczenia: 90 000 zł * 12% – 3 600 zł = 7 200 zł.

Przykład 2.

Pan Sebastian prowadzi działalność opodatkowaną skalą podatkową w zakresie usług doradczych. W 2024 roku uzyskał dochód w kwocie 220 000 zł. Ile wyniesienie w uproszczeniu zaliczka na podatek dochodowy?

W 2024 roku pan Sebastian zapłaci zaliczkę na podatek w kwocie 42 800 zł.

Obliczenia: 120 000 zł * 12% + (220 000 zł – 120 000 zł) * 32% – 3 600 zł = 42 800 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów