0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja kasy fiskalnej przy zakończeniu działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Koniec działalności gospodarczej wiąże się z zakończeniem użytkowania kasy fiskalnej. Należy w tej sytuacji zachować ostrożność, gdyż likwidacja kasy fiskalnej oznacza konieczność dostosowania się do odpowiednich procedur. W tym celu należy przeprowadzić odczyt pamięci kasy, a także wyrejestrować urządzenie w urzędzie skarbowym. Co jest ważne przy zamknięciu działalności i kogo musi powiadomić przedsiębiorca, który korzystał w firmie z kasy rejestrującej? Odpowiadamy poniżej.

Likwidacja kasy fiskalnej a obowiązki podatnika

Obowiązki podatnika związane z likwidacją kasy fiskalnej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Zgodnie z § 31 podatnik przed zakończeniem pracy kasy fiskalnej online:

 1. 1wystawia raport fiskalny dobowy;
 2. niezwłocznie po automatycznym przejściu kasy w tryb tylko do odczytu albo po zapewnieniu, przy pomocy serwisanta, przejścia kasy w tryb tylko do odczytu dokonuje, przy pomocy serwisanta, odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego oraz sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;
 3. składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym lub łącznym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;
 4. sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

A w przypadku zakończenia pracy kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zgodnie z § 34 podatnik:

 1. wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
 2. niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;
 3. składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;
 4. sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Likwidacja kasy fiskalnej - wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego

Minister Finansów określił ogólny wzór w przypadku wniosku o wyrejestrowanie kasy w zał. nr 5 do rozporządzenia. Forma wniosku pozostawiona została ocenie podatnika – gotowe wzory publikują również określone urzędy skarbowe.

W przypadku skierowania pisma do naczelnika urzędu skarbowego, w którym dokonywano pierwotnej rejestracji kasy, powinno ono zawierać dodatkowo prośbę o wyrejestrowanie urządzenia z ewidencji prowadzonej przez urząd. We wniosku oprócz danych podatnika należy zawrzeć następujące dane kasy:

 • dane podatnika użytkującego kasę,
 • numery kasy fiskalnej z podziałem na:
  • unikatowy,
  • fabryczny,
  • ewidencyjny,
 • adres, pod którym kasa była użytkowana,
 • datę fiskalizacji kasy,
 • rodzaj kasy, 
 • powód wyrejestrowania.

Likwidacja kasy fiskalnej – protokół z odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej

Po złożeniu w urzędzie wszystkich niezbędnych wniosków wymagane jest dokonanie odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej. Procedura ta wymaga uczestnictwa następujących stron:

 • podatnika,
 • pracownika urzędu skarbowego,
 • serwisanta.

W trakcie odczytu pamięci kasy fiskalnej należy pamiętać o sporządzeniu protokołu dokumentującego wykonanie tej czynności. Podatnik może znaleźć odpowiedni wzór w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Dokument należy sporządzić w trzech egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron – które powinny być również obowiązkowo podpisane przez każdą z osób uczestniczących w tym zdarzeniu.

Jak widać na powyższych przykładach, likwidacja kasy fiskalnej wiąże się z określonymi formalnościami, które należy dopełnić w celu uniknięcia sporów z urzędem skarbowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów