0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zmniejszyć podstawę składki zdrowotnej na ryczałcie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zmiany w składce zdrowotnej wprowadzone na skutek reformy rządowej Polski Ład budzą w dalszym ciągu wiele wątpliwości. Jak się okazuje, w ostatnich dniach ZUS przedstawił nowe, choć nieoficjalne stanowisko w zakresie możliwości pomniejszenia przychodu o składki zdrowotne, na podstawie którego wyliczana jest należność. Sprawdziliśmy zatem, jak zmniejszyć podstawę składki zdrowotnej na ryczałcie!

Podstawa składki zdrowotnej na ryczałcie

Ustalenie podstawy wyliczenia składki zdrowotnej jest kluczowe, bowiem od tego zależy czy przedsiębiorca ureguluje prawidłowo zobowiązanie względem ZUS.

W przypadku podatników rozliczających się na ryczałcie podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi przychód:

  • do kwoty 60 000 zł miesięczna składka wynosi 335,94 zł,

  • powyżej 60 000 zł do 300 000 zł miesięczna składka wynosi 559,89 zł,

  • powyżej 300 000 zł miesięczna składka wynosi 1007,81 zł.

Przypominamy, że Polski Ład 2.0 przywrócił możliwość odliczenia opłaconej składki zdrowotnej w wysokości 50% począwszy od rozliczenia za czerwiec/ II kwartał 2022.

Jak zmniejszyć podstawę składki zdrowotnej na ryczałcie?

Co do zasady składka zdrowotna liczona jest od faktycznie uzyskanego przychodu w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku. Na skutek wejścia w życie nowelizacji Polskiego Ładu przychód ten podlega pomniejszeniu o 50% opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - wśród przedsiębiorców pojawiła się zatem wątpliwość czy można pomniejszyć przychód o składki zdrowotne, który stanowi podstawę wyliczenia składki zdrowotnej?

Przepisy nie wskazują tej możliwości wprost jednak, jak również sam ZUS wskazywał, że odliczenie składki zdrowotnej od przychodu przy obliczaniu podatku nie ma wpływu na podstawę składki zdrowotnej - stanowisko to jednak nie jest jedynym przedstawionym przez ZUS.

14 lipca 2022 roku ZUS na swojej infolinii potwierdził, że podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi przychód pomniejszony o możliwe do odliczenia składki zdrowotne.

Powyższe stanowisko, choć jest nieoficjalne sprawia, że finalnie przedsiębiorcy mogliby zyskać niższą składką zdrowotną z uwagi na zmniejszenie podstawy wyliczenia składki.

Jak się jednak okazuje, ZUS odpowiada na informację, które zostały przekazane do opinii publicznej, jakoby możliwe było pomniejszenie podstawy wyliczenia składki zdrowotnej o składki zdrowotnej.

21 lipca 2022 ZUS na swojej stronie opublikował stanowisko, które jednak zaprzecza informacjom, jakie przekazano kilka dni wcześniej:

"(...)Powyższe przepisy ustawy zdrowotnej nie przewidują możliwości odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych. Jednocześnie ustawa o zdrowotna nie zawiera odesłania do odliczeń przewidzianych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w tym do odliczenia wskazanego w pytaniu, a wprowadzonego do art. 11 tej ustawy (ust. 1a) przez ustawię z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1265).

Reasumując, w obowiązującym stanie prawnym przychód obliczany na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej należnej od przedsiębiorcy opłacającego podatek w formie zryczałtowanej nie może być pomniejszony o zapłacone składki zdrowotne."

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów