0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kara 500 zł - czy obejmuje pozostałe struktury JPK?

Wielkość tekstu:

Od lipca 2020 roku mają wejść w życie przepisy zmieniające ustawę o VAT, a wraz z nimi nowy JPK V7. Nowe przepisy przewidują także wprowadzenie dodatkowej kary w wysokości 500 zł za każdy błąd popełniony w JPK. Czy kara 500 zł będzie obejmować tylko JPK V7 czy także inne struktury?

Kara 500 zł za błąd na jakiej podstawie?

Od lipca 2020 roku do art. 109 ma zostać dodany m.in. ust. 3f, 3g i 3h, zgodnie, z którymi jeżeli w przesłanym pliku JPK przez podatnika będą występować błędy, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji i otrzyma on od naczelnika urzędu skarbowego informację o popełnionych błędach lub w przypadku gdy podatnik sam zorientuje się, że popełnił błąd to jest on zobowiązany do skorygowania danych błędów w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania lub od zorientowania się o ich popełnieniu.

Jeżeli podatnik w ciągu tych 14 nie poprawi wskazanych błędów to zostanie na niego nałożona kara w wysokości 500 zł za każdy błąd.

Wizja nałożenia kary 500 zł za każdy popełniony przez podatnika błąd wydaje się być nieunikniona, jednak jak wyjaśnił już resort finansów kary będą nakładane w przypadku poważnych błędów, które będą utrudniać weryfikację JPK.

"Nie jest naszym zamiarem nakładanie kar za literówki czy błędy, które nie mają znaczenia dla procesu analizowania plików. Błędem, wobec którego będziemy prosili o skorygowanie JPK_VAT pod groźbą kary, będzie np. wpisanie numeru NIP w miejsce daty otrzymania faktury lub nazwy podmiotu w miejsce adresu.

Kara 500 zł na jakie struktury?

Kara 500 zł za błąd na pewno będzie dotyczyć nowej struktury JPK V7, ale czy będzie też dotyczyć pozostałych struktur? Otóż, nie.

Jak wynika z art. 109 kara ma zostać nałożona na błędy występujące w ewidencji wymienione w ust. 3 danego artykułu, czyli na błędy wynikające wyłącznie z nowej struktury JPK V7M / JPK V7K. W związku z tym podatnicy nie muszą się obawiać nałożenia danej kary na pozostałe struktury. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów