0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pożyczka z Tarczy antykryzysowej - czy podlega opodatkowaniu? MF wyjaśnia!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju wyjaśnia, że otrzymana pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej PFR stanowi dla przedsiębiorcy pożyczkę i w momencie jej otrzymania, nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Jednocześnie, MF zapewnia również, że we współpracy z PFR prowadzi prace mające na celu przygotowanie korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców. Jak powinna być rozliczona pożyczka z Tarczy antykryzysowej? Sprawdź!

Pożyczka z Tarczy antykryzysowej - czy podlega opodatkowaniu?

Wsparcie, otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej określane jest jako subwencja finansowa, która podlega zwrotowi. W momencie spełnienia określonych warunków może zostać umorzona w części nieprzekraczającej 75%. Natomiast, dla celów podatku dochodowego subwencja finansowa otrzymana z PFR traktowana jest jako pożyczka.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że otrzymana pożyczka jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo i nie należy jej wykazywać w przychodach działalności gospodarczej.
Ponadto, kwota zwróconej pożyczki otrzymanej w ramach wsparcia finansowego, nie stanowi dla przedsiębiorcy kosztu uzyskania przychodu.

Koszty, które zostały sfinansowane w ramach Tarczy Antykryzysowej należy traktować, na zasadach ogólnych. Wydatki, poniesione ze środków otrzymanej pożyczki PFR, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Pożyczka z Tarczy Antykryzysowej a umorzenie

Obecnie, przedsiębiorcy w przychodach działalności gospodarczej zobowiązani są do wykazania wartości umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek.
Zatem, umorzenie pożyczki otrzymanej w ramach wsparcia finansowego stanowi dla przedsiębiorcy powstaniem zobowiązania podatkowego.

Natomiast możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń analizowane będzie przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów