0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kary za brak cen w sklepie - konsekwencje dla sprzedawcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Brak tzw. “cenówki” to codzienna rzeczywistość, tak samo jak dopytywanie sprzedawcy o cenę produktu, czy szukanie po dużym markecie jednego z ukrytych czytników. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wysokie kary mogą zapłacić firmy, za brak cen na produktach.

Brak cen produktów - konsekwencje

Od jakiegoś czasu obowiązuje nowelizacja ustawy o informowaniu konsumentów o cenach towarów i usług. Przedsiębiorcy nie mają obowiązku metkowania produktów, czyli indywidualnego oznaczania towarów. Jednak cena musi zostać “wywieszona” i tak, zgodnie z nową ustawą, kary nakładane na właścicieli firm będą o wiele wyższe. W tej chwili niezrealizowanie obowiązku poinformowania konsumenta o cenie towaru skutkuje nałożeniem grzywny o wysokości nawet do 20 tys. złotych.

W takich sytuacjach jest stosowana natychmiastowa kara pieniężna - jeśli Inspektor Handlowy zauważy naruszenie zasad wynikających z ustawy, może nałożyć karę na przedsiębiorcę. Na wysokość czy zastosowanie kary nie ma znaczenia umyślność zdarzenia czy jakiekolwiek usprawiedliwienie na zaniedbanie obowiązków. Kary za brak cen stosowane przez Inspektorów Handlowych mają charakter odstraszający, a ich wysokość jest proporcjonalna do stopnia naruszenia ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.

Wysokość kar za brak cen

Artykuł 6. ustęp 3. Ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług mówi:

Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu

 

W związku z czym, wyższą karę otrzyma sprzedawca, który nie umieścił cen przy sprzedawanych produktach w ogóle. Natomiast przedsiębiorca, który prawidłowo oznaczył towar ceną, ale zapomniał uwidocznić jednocześnie cenę jednostkową tego towaru zapłaci mniejszą grzywnę. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyróżnia 3 stopnie zaniedbania obowiązków, które mają istotny wpływ na wysokość kary - są to:

  1. bardzo poważne, do których należą brak jakiejkolwiek informacji o cenach i cenach jednostkowych towarów, w całej placówce handlowej, bądź w określonym jej dziale,

  2. poważne, obejmujące niezgodność informacji o cenach towarów (usług) w odniesieniu do dużej części asortymentu lub usług lub brak informacji o przyczynach obniżki ceny danego produktu,

  3. pozostałe, czyli naruszenia przepisów o mniejszej wadze.

UOKiK informuje, że Inspekcja Handlowa może w uzasadnionych przypadkach nałożyć na sprzedawcę karę w wyjątkowo niskiej wysokości. Stanie się tak, gdy brak cen to niewielkie naruszenie obowiązków, podmiot naruszył te obowiązki po raz pierwszy, a jego obroty i przychody nie są duże.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów