0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regały sklepowe w kosztach - jak ująć taki wydatek?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakupiłem 8 regałów sklepowych o łącznej wartości prawie 15 000 zł netto. Jak ująć taki wydatek? Czy faktura może zostać ujęta bezpośrednio w kosztach w KPiR, czy też regały należy ująć jako środki trwałe? Ujęte bezpośrednio regały sklepowe w kosztach pomniejszyłyby od razu mój dochód do opodatkowania.

Konrad, Piła

 

Jeżeli regały stanowią komplet jako całość, to ze względu na wartość powyżej 10 000 zł należy je zakwalifikować jako środki trwałe i poddać amortyzacji. Do środków trwałych zaliczamy bowiem składniki majątku:

  • o przewidywanym okresie używania w działalności powyżej roku,
  • będące własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy,
  • kompletne i zdatne do użytku.

Jeśli wartość środka trwałego przekracza 10 000 zł netto (w przypadku czynnych podatników VAT), to konieczne jest zastosowanie amortyzacji w czasie, z zastosowaniem odpowiedniej stawki.

Według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), regały sklepowe w kosztach firmy zaliczane są do grupy 8 jako rodzaj 808: POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE. Podstawowa stawka amortyzacji wynosi 20% w skali roku. Dodatkowo dla sprzętów z grupy 8 możliwe jest zastosowanie jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis.

Jeżeli natomiast każdy z regałów traktowany jest jako osobny składnik majątku, to pod warunkiem, że wartość każdego z regałów nie przekracza 10 000 zł netto (w przypadku czynnych podatników VAT), możliwe jest ujęcie wydatku bezpośrednio w kosztach firmowych, w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Ujęte bezpośrednio w kosztach regały sklepowe ze względu na niską pojedynczą wartość lub też poprzez zastosowanie jednorazowej amortyzacji, pozwolą na natychmiastowe pomniejszenie dochodu do opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów