0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polski Ład nie dla rolników – składki KRUS po staremu!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polski Ład dziś czeka już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy i opublikowanie w Dzienniku Ustaw, aby mógł się stać prawem obowiązującym z początkiem przyszłego roku. Jednak przeglądając te zmiany, trudno znaleźć coś, co dotyczy składek opłacanych przez rolników. Czy składki KRUS pozostaną bez zmian w 2022 roku?

Zmiany w składkach ZUS

Jak już powszechnie wiadomo, w 2022 roku przedsiębiorców czekają duże zmiany w zakresie składki zdrowotnej.

W przypadku:

 • zasad ogólnych składka zdrowotna wynosi 9 proc. od dochodu. Nie będzie też odliczana od podatku;
 • podatku liniowego składkę zdrowotną będzie opłacać się w wysokości 4,9 proc. swojego dochodu. Nie może być niższa niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego 1 stycznia roku składkowego. W 2022 roku składka zdrowotna nie będzie mogła być zatem niższa niż 270,90 zł;
 • ryczałtu składka zdrowotna wynosi 9 proc., które będą liczone od podstawy:
  • dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla przychodów do 300 tys. zł – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla wyższych – 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia;
 • karty podatkowej składka zdrowotna to 9 proc. liczona od minimalnego wynagrodzenia.

Składki KRUS pozostaną bez zmian

Jak do tej pory na temat składki KRUS wypowiedziały się dwa ministerstwa. W obu przypadkach otrzymano informację, że w ramach Polskiego Ładu nie wprowadza się żadnych zmian w opłacaniu składki zdrowotnej przez rolników.

Ministerstwo Zdrowia

Założenia „Polskiego Ładu” nie przewidują zmian w zakresie oskładkowania składką zdrowotną rolników.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

– Będą one opłacane na dotychczasowych zasadach.

Jak wiadomo, składki KRUS są bardzo niskie. Wymiar składek wynosi:

 • w gospodarstwach rolnych – 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych;
 • w działach specjalnych produkcji rolnej – składka za rolnika i domownika wynosi 9 proc. od zadeklarowanej podstawy wymiaru składki odpowiadającej:
  • dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w kwocie nie niższej jednak niż kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia, bądź
  • minimalnemu wynagrodzeniu w przypadku prowadzenia działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Brak zmian w składkach dla rolników powoduje pojawianie się pytania, czy taka sytuacja będzie stanowić naruszenie zasady równości wobec prawa. Dlatego z pewnością pojawią się głosy, aby zmienić sposób opłacania składek przez rolników. Czy czekają nas w tym zakresie zmiany, tego dowiemy się zapewne już niedługo.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów