0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla apteki - czy jest obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zgodnie z art. 111 ustawy o VAT, mają obowiązek rejestrowania przychodów na kasie fiskalnej. Jednakże ustawodawca przewidział pewne ustępstwa, dzięki którym przedsiębiorcy po spełnieniu określonych warunków mogą skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdźmy, czy kasa fiskalna dla apteki jest obowiązkowa!

Czy kasa fiskalna dla apteki jest konieczna?

Ustawodawca w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, przewidział dla pewnych usług oraz dostaw obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należą do nich między innymi dostawy części do silników, wyrobów tytoniowych czy perfum i wód toaletowych (z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów) oraz świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych, doradztwa podatkowego czy przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.

W katalogu wymienionych dostaw towarów oraz usług nie widnieje dostawa detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (w tym w aptekach). W związku z czym wywnioskować można, że kasa fiskalna dla apteki jest nieobowiązkowa.

Pomimo iż sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz rolników zryczałtowanych w przypadku apteki nie musi być obowiązkowo ewidencjonowana na kasie fiskalnej, to w dalszym ciągu obejmuje ją art. 111 ustawy o VAT. Jednakże w sytuacji, gdy ewidencja na kasie nie jest obowiązkowa, może ona pod pewnymi warunkami skorzystać ze zwolnienia.

Kasa fiskalna dla apteki a zwolnienie z ewidencji na kasie rejestrującej?

W wyżej wspomnianym rozporządzeniu zostały również uwzględnione zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Wyróżnić można dwa rodzaje zwolnień z kasy:

  • zwolnienie podmiotowe – ze względu na wysokość obrotu;
  • mogą z niego skorzystać podatnicy, którzy zrealizowali w poprzednim roku podatkowym obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych poniżej 20 tys. złotych lub przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku i nie przekroczyli wspomnianego limitu sprzedaży na rzecz ww. osób, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności;
  • zwolnienie przedmiotowe – ze względu na rodzaj dokonywanych czynności;
    zwolnienie to przeznaczone jest dla podatników wykonujących czynności wymienione w załączniku do rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Reasumując, przedsiębiorca dokonujący sprzedaży wyrobów farmaceutycznych może zakupić kasę fiskalną i ewidencjonować na niej sprzedaż bądź skorzystać ze zwolnienia (podmiotowego) ze względu na limit obrotów - 20 000 zł.

W sytuacji, gdy dostawa wyrobów farmaceutycznych wykonywana jest w systemie wysyłkowym, kasa fiskalna dla apteki nie musi zostać zakupiona, bowiem możliwe będzie skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego jeśli:

  • całość zapłaty za dokonaną dostawę zostanie uregulowana za pośrednictwem banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poczty (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem) ;
  • z dowodów oraz ewidencji dokumentujących otrzymanie wpłaty wynika, jakiej czynności ona dokładnie dotyczyła oraz na rzecz kogo została wykonana, z wyszczególnieniem jego danych, w tym adresu.

Kasa fiskalna dla apteki - czy konieczna będzie wymiana kas na nowe?

Wraz z nowelizacją ustawy o VAT, mają stopniowo zostać wprowadzane kasy fiskalne online. Sprawdźmy, czy zakupiona kasa fiskalna dla apteki wkrótce powinna zostać wymieniona na kasę online.
Proces wprowadzania kas online został podzielony w odstępach czasu, a mianowicie:

  1. 1 stycznia 2020 r. – kasy online są obowiązkowe dla podatników sprzedający paliwo oraz świadczący usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon,
  2. 1 stycznia 2021 r. – kasy online są obowiązkowe dla podatników świadczących usługi gastronomiczne (również sezonowe), hotelarskie oraz sprzedaż węgla,
  3. 1 lipca 2021 r. – kasy online są obowiązkowe dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy, dentystów a także branży fitness (w zakresie wstępu).

Z powyższego wynika, że sprzedaż wyrobów farmaceutycznych nie została wymieniona na tę chwilę jako zobligowana do zakupu kasy fiskalnej online. W związku z czym kasa fiskalna dla apteki nie musi zostać w najbliższym czasie wymieniana.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów