0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit zwolnienia podmiotowego w VAT w 2024 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2024 roku został utrzymany limit zwolnienia podmiotowego w VAT, który wynosi 200 000 zł. Wartość limitu podmiotowego zwolnienia z VAT nie uległa zmianie względem roku poprzedniego. Podatnicy, których obroty ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczą wskazanego limitu mogą nadal skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT.

Limit zwolnienia podmiotowego w VAT w 2024 roku

Obecnie ze zwolnienia podmiotowego z VAT korzystają przedsiębiorcy, których roczny obrót nie przekracza limitu z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zgodnie z którym zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W przypadku nowych podmiotów w pierwszym roku działania limit zwolnienia podmiotowego VAT obliczany jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności, na co wskazuje art. 113 ust. 9 ustawy o VAT: Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Limit zwolnienia podmiotowego w VAT a konsekwencje dla przedsiębiorców

Zwolnienie podmiotowe w VAT jest dużym przywilejem i szansą dla mniejszych przedsiębiorców. Dzięki temu bowiem:

  • nie muszą tracić czasu na naliczanie podatku i odprowadzanie go do urzędu skarbowego oraz na przygotowywanie okresowych deklaracji,
  • przy transakcjach z nieuczciwymi kontrahentami, którzy nie dokonają zapłaty za sprzedany towar lub wykonaną usługę - nie płacą do US kwoty podatku z własnej kieszeni.

Od 2025 roku nievatowców obejmie obowiązkowej wystawiania faktur w KSeF czyli w Krajowym Systemie e-Faktur.

Jak skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT w 2024 roku?

W przypadku osób rozpoczynających prowadzenie działalności zwolnienie podmiotowe w VAT przysługuje z mocy prawa. Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT nie muszą składać żadnych deklaracji informujących urząd skarbowy o ich wyborze.

Przy wyborze korzystania ze zwolnienia podmiotowego należy mieć na względzie, że ustawodawca określił czynności, których wykonywanie bezwzględnie musi być opodatkowane podatkiem VAT. Szerzej w artykule: Zwolnienie z VAT - kto może z niego skorzystać?

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku przedsiębiorców, którzy są już czynnymi podatnikami VAT i chcą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Mają oni do tego prawo najwcześniej po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracili to prawo lub z niego zrezygnowali. W tym celu muszą złożyć aktualizację formularza VAT-R.

Istotne jest, iż w takim wypadku pojawia się jednak obowiązek korekty VAT odliczonego przy zakupie wyposażenia, środków trwałych czy towarów handlowych, które nie zostały sprzedane. Wynika to ze zmiany przeznaczenia towarów - od związanych z działalnością opodatkowaną VAT do działalności zwolnionej z VAT.

Prowadzenie księgowości przez podatnika zwolnionego z VAT w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl umożliwia prowadzenie księgowości dla podatników opodatkowanych VAT ale również tych, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT. Aby prawidłowo prowadzić ewidencję księgowe należy oznaczyć ten fakt w ustawieniach systemu. W tym celu należy przejść do USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT gdzie należy odznaczyć opcję PŁATNIK VAT a następnie wybrać podstawę prawną zwolnienia z VAT:

  • Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust 1 ustawy o VAT),
  • Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT)
  • Zwolnienie na mocy rozporządzenia MF (art. 82 ust 3 ustawy o VAT)
  • Inna podstawa prawna - w pustym oknie należy dopisać podstawę prawną (tekst, jaki ma być wyświetlany na wystawianych fakturach)

limit zwolnienia podmiotowego w vat

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów