0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura dla osoby fizycznej a obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy byłoby prawidłowo, gdyby w ramach sprzedaży została wystawiona faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, nawet gdy odbiorca nie zażąda tego typu dokumentu? Jeśli nie, to w jaki sposób dokumentować i księgować przychód?

Marek, Lublin

 

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych co do zasady powinna zostać zarejestrowana przy pomocy kasy fiskalnej. Przedsiębiorcy pod pewnymi warunkami mogą jednak skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Jakie są dostępne rodzaje zwolnienia z kasy fiskalnej?

Na mocy § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnienie przysługuje m.in.:

  • ze względu na limit obrotów, czyli wówczas gdy obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 000 zł (w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego limit wylicza się według odpowiedniej proporcji);

  • przy sprzedaży wysyłkowej (pocztą lub kurierem), jeżeli sprzedawca otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

  • przy sprzedaży usług, jeżeli sprzedawca otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Należy jednak zaznaczyć, że został uregulowany szereg czynności, które bezwzględnie nie mogą korzystać ze zwolnienia z kasy (co oznacza, że sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności lub rolników ryczałtowych w takich przypadkach powinna być zarejestrowana na kasie już od pierwszej transakcji). Czynności te zostały wymienione w § 4 wspomnianego rozporządzenia są nimi np.:

  • dostawa sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1), 
  • dostawa wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  • dostawa perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;
  • świadczenie usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • świadczenie usług doradztwa podatkowego,
  • świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Faktura dla osoby fizycznej a zwolnienie z kasy fiskalnej

Podczas korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej sprzedaż może być księgowana na podstawie:

Jeżeli podczas korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności lub rolników ryczałtowych podatnik dokumentuje zawsze fakturami, wówczas nie ma obowiązku prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży.

Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności może zostać wystawiona przez podatnika, nawet jeśli podmiot nie wyrazi takiego żądania. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż, wydawanym klientowi jest wówczas faktura.

W przypadku gdy podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia z kasy i nie dokumentują sprzedaży fakturami, to sprzedaż powinna być księgowana na podstawie dziennej ewidencji sprzedaży. Ewidencję należy prowadzić w osobnym zeszycie (postać zbroszurowana). Powinna ona zawierać co najmniej numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu, jego kwotę (z wyróżnieniem VAT według obowiązujących stawek) oraz podsumowanie wartości przychodu z danego dnia.

Sumę przychodów nieudokumentowanych fakturą z danego dnia księguje się po jego zakończeniu. Jeżeli w danym dniu nie wystąpiła sprzedaż, nie dokonuje się księgowania. W nowym pliku JPK_V7 ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna mieć oznaczenie "WEW".

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów