0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla gastronomii a ulga na jej zakup

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są zobowiązani do ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zawiera jednak zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe w zakresie rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Co niezwykle istotne – nie dotyczą one wszystkich branż. Czy kasa fiskalna dla gastronomii jest obowiązkowa? Sprawdźmy!

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży a kasa fiskalna dla gastronomii

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Szczegółowe regulacje dotyczące kas są obecnie zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Limit obrotu uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej dla kontynuujących i rozpoczynających działalność wynosi 20 000 zł rocznie. Jak widać, jest on nieduży – oznacza to, iż bardzo wiele podmiotów dokonujących – nawet sporadycznie – sprzedaży na rzecz osób fizycznych może być zobowiązanych do stosowania kas fiskalnych.

Jednocześnie wskazać należy, że w § 4 rozporządzenia wymienione zostały niektóre czynności wyłączające możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania z uwagi na obroty.

Kasa fiskalna dla gastronomii a zwolnienie ze względu na wysokość obrotów

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. i) rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas – zwolnień, o których mowa w § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia (zwolnienie ze względu na wysokość obrotów) – nie stosuje się przy świadczeniu usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30) wyłącznie:

  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

Powoduje to, że świadczenie usług gastronomicznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych usług zawsze musi być ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących.

Podatnicy świadczący usługi gastronomiczne z chwilą wykonania pierwszej czynności są zobowiązani do zainstalowania kasy fiskalnej.

Również organy podatkowe potwierdzają, iż w sytuacji świadczenia usług określonych w § 4 konieczne jest stosowanie kasy fiskalnej od razu. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z 3 lipca 2015 roku, ILPP2/4512-1-250/15–4/MN, w której możemy przeczytać:

„[…] Wykonywanie przez podatnika m.in. czynności wymienionych w powołanym § 4 pkt 1 wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w § 2 i 3. Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku, na podstawie § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W konsekwencji [...] Spółka zobowiązana jest do ewidencjonowania sprzedaży z tego tytułu przy pomocy kasy rejestrującej. […]”.

Czynni podatnicy VAT przychód z kasy fiskalnej wykazują na podstawie raportów dobowych lub miesięcznych z kasy fiskalnej wraz z oznaczeniem RO w pliku JPK_V7.

Kasa fiskalna online dla gastronomii

Zgodnie z art. 145b ust. 1 podatnicy realizujący usługi związane z wyżywieniem świadczone wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne (również sezonowo) zobowiązani są do ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych poprzez kasę fiskalną online.

Kasa fiskalna dla gastronomii może okazać się sporym wydatkiem, dlatego aby zrekompensować jej koszty, wprowadzona została ulga na jej zakup. Żeby z niej skorzystać, należy spełnić warunki określone w przepisach. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy:

  • którzy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji sprzedaży i jednocześnie którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli jej prowadzenie przy zastosowaniu kasy fiskalnej online, ponieważ są do tego zobowiązani na podstawie ustawy o VAT;
  • którzy nie są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej online, a jednocześnie nie korzystali z kas rejestrujących lub kas fiskalnych online

– mają prawo do odliczenia od podatku VAT kwoty przeznaczonej na zakup kasy w wysokości 90% ceny netto jej zakupu, ale nie więcej niż 700 zł. W przypadku gdy kwota do odliczenia jest większa niż kwota VAT do zapłaty, podatnik może uzyskać zwrot nadwyżki na rachunek bankowy lub przenieść ją na kolejny okres rozliczeniowy, pod warunkiem że zakup kasy nastąpił nie później niż 6 miesięcy od dnia rozporządzenia prowadzenia tej ewidencji.

Ulga na zakup kasy od 1 maja 2019 roku dotyczy wyłącznie kas fiskalnych online.

Kasa fiskalna dla gastronomii – jak uwzględnić w wFirma.pl?

Wystawianie paragonów w wFirma.pl

W przypadku gdy użytkownik zintegruje drukarkę fiskalną z wFirma.pl, ma możliwość wystawiania paragonów w systemie poprzez zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY.

kasa fiskalna dla gastronomii

Księgowanie przychodu z kasy w wFirma.pl 

Aby zaksięgować przychód z kasy na podstawie raportów fiskalnych, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » ZAKSIĘGOWANE » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. W wyświetlonym oknie trzeba uzupełnić wartości z raportu oraz w części dotyczącej nabywcy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA. Dodatkowo, czynni podatnicy VAT w podzakładce ZAAWANSOWANE w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK_V7 muszą wybrać opcję RO.

kasa fiskalna dla gastronomii

Jak uwzględnić ulgę na zakup kasy?

Odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej możliwe jest podczas generowania pliku JPK_V7 przez zakładkę START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » JPK V7 wybierając jako Cel złożenia opcję ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

kasa fiskalna dla gastronomii

Wówczas w podglądzie JPK_V7 wartość ulgi wprowadza się w pkt 27 w pozycji 49. Należy zaznaczyć, iż uzupełniania wartość nie może być większą niż kwota z pozycji 51. (tj. niż kwota VAT do zapłaty).

kasa fiskalna dla gastronomii

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów