Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Kiedy nie można odliczyć podatku VAT?

Zmniejszenie wymiaru podatku należnego urzędowi skarbowemu jest niedozwolone w przypadku:

  1. usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników, świadczących usługi przewozu osób,
  2. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, których łączna masa pojazdu nie przekracza 3 500 kg - z wyłączeniem pojazdów opisanych w art. 86 ust. 4 pkt. 1-7 ustawy o podatku od towarów i usług,
  3. importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest realizowana bezpośrednio albo pośrednio na rzecz podmiotu, który ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium krajów wymienionych w załączniku nr 5 do Ustawy o VAT,
  4. towarów i usług, których nabycie zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia podmiotowego albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków sporządzenia spisu z natury i zawiadomienia o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego albo też jeśli nastąpiło w wyniku darowizny albo nieodpłatnego świadczenia usługi.