0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy nie można odliczyć podatku VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zmniejszenie wymiaru podatku należnego urzędowi skarbowemu jest niedozwolone w przypadku:

  1. usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników, świadczących usługi przewozu osób,
  2. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, których łączna masa pojazdu nie przekracza 3 500 kg - z wyłączeniem pojazdów opisanych w art. 86 ust. 4 pkt. 1-7 ustawy o podatku od towarów i usług,
  3. importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest realizowana bezpośrednio albo pośrednio na rzecz podmiotu, który ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium krajów wymienionych w załączniku nr 5 do Ustawy o VAT,
  4. towarów i usług, których nabycie zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia podmiotowego albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków sporządzenia spisu z natury i zawiadomienia o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego albo też jeśli nastąpiło w wyniku darowizny albo nieodpłatnego świadczenia usługi.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów