Poradnik Przedsiębiorcy

Kilometrówka 2018 - stawka za 1 kilometr

Kilometrówka 2018 - pracownicy

Jeżeli zatrudnieni przez przedsiębiorcę pracownicy wykorzystują w pracy prywatne pojazdy, wówczas pracodawca może refundować im koszty użytkowania prywatnych pojazdów rozliczając się z faktycznie przejechanych kilometrów. Należy wtedy założyć ewidencję przebiegu pojazdu, tak jak w przypadku przedsiębiorcy, który użytkuje swój prywatny samochód do celów firmowych.

Wówczas pracodawca jest zobligowany do zwrotu pracownikowi sumy wynikającej z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 kilometr. Kwota zwrócona zatrudnionemu będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której przedsiębiorca w wewnętrznym regulaminie ustali wyższe stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. W tym wypadku, kosztem może być wartość wynikająca z przemnożenia faktycznie przejechanych kilometrów przez ustawową stawkę za 1 kilometr.

Przykład 1.

Przedsiębiorca zatrudnia pracownika na stanowisku przedstawiciela handlowego. Zgodnie z umową, pracownik w celu wykonywania pracy będzie użytkował prywatny samochód osobowy o pojemności silnika 1800 cm3. W listopadzie pracownik przejechał 450 km, co wykazał w ewidencji przebiegu pojazdu.

  1. pracodawca zagwarantował zwrot kosztów przejazdu w oparciu o ustawową stawkę za 1 kilometr,

  2. pracodawca zagwarantował zwrot kosztów przejazdu w wysokości 0,95 zł za 1 kilometr.

Jaką kwotę przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

ad. 1. W związku z tym, że pojemność silnika jest większa niż 900 cm3 ustawowa stawka wynosi 0,8358 zł/km.

450 zł x 0,8358 zł/km = 376,11 zł - jest to kwota, którą pracodawca zwróci pracownikowi i którą w pełni zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.

ad. 2. Pracodawca ustalił z pracownikiem inną niż ustawowa stawkę za 1 kilometr, w związku z tym będzie zobligowany zwrócić mu:

450 zł x 0,95 zł/km = 427,50 zł

Przy czym do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć jedynie ilość faktycznie przejechanych kilometrów przez ustawową stawkę:

450 zł x 0,8358 zł/km = 376,11 zł

427,50 zł - 376,11 zł = 51,39 zł - kwota ta nie może być kosztem podatkowym.

Kilometrówka przedsiębiorcy w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl umożliwia prowadzenie kilometrówki. Pierwszym krokiem jest wprowadzenie pojazdu do systemu. W celu wprowadzenia pojazdu prywatnego do systemu należy przejść do zakładki EWIDENCJE » MAJĄTEK » POJAZDY » DODAJ POJAZD (gdzie okienko “pojazd firmowy” zostawia się jako odznaczone - puste). Ważne jest wpisanie poprawnej pojemności silnika, gdyż od tego zależą dalsze wyliczenia.

Kilometrówka - dodawanie pojazdu

 

Po zapisaniu okna należy wybrać odliczenie VAT 50% lub 100% (w przypadku samochodów prywatnych używanych w działalności należy wybrać 50% VAT).

Wydatki, związane z użytkowaniem samochodu prywatnego, księguje się następująco: WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT » ZAKUP PALIWA DO POJAZDU lub INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU. Wydatki księguje się według kwot wyszczególnionych na fakturach - system poprzez przypisany pojazd rozpozna, czy ma się prawo do odliczenia podatku VAT od danego wydatku, czy też nie.