Poradnik Przedsiębiorcy

Kilometrówka dla wszystkich?!

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem modyfikacji przepisów w zakresie ustawy o VAT dotyczących odliczenia podatku od towarów i usług od samochodów o masie do 3,5 tony. Przypomnieć należy, że ma to związek z ogłoszoną w grudniu 2013 roku decyzją Rady Unii Europejskiej, która to pozwoliła Polsce na stosowanie ograniczeń w zakresie rozliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia i eksploatacji pojazdów samochodowych. W projekcie zmian znalazły się założenia, które z pewnością spotkają się z krytyką przedsiębiorców.

Na co wyraziła zgodę Rada UE?

Decyzją Rady Polska została upoważniona do ograniczenia do wysokości 50% prawa do odliczenia VAT od zakupu, nabycia wewnątrzwspólnotowego, przywozu, wynajmu lub leasingu silnikowych pojazdów drogowych, a także VAT naliczanego od wydatków związanych z tymi pojazdami, jeśli pojazd nie jest używany wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Tak sformułowane przepisy niejednego podatnika mogły ucieszyć, jednak już analiza treści projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw może ostudzić nastrój.

Używany wyłącznie do celów działalności gospodarczej

Najbardziej kluczowym dla zrozumienia i wdrożenia w życie przepisów jest wyjaśnienie pojęcia “używany wyłącznie do celów działalności gospodarczej”. Ustawodawca podjął się wyjaśnienia tej kwestii w projektowanych zmianach: “Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1) sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.”

Jako zwolnione z obowiązku prowadzenia kilometrówki ustawodawca podaje pojazdy:

  • przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży lub najmu, dzierżawy czy leasingu;

  • dla których podatnik stosuje częściowe odliczenie w wysokości 50%, czyli użytkowanych nie tylko dla celów działalności gospodarczej;

  • dla których nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od wydatków z nimi związanych, czyli np. auta które wykorzystywane są dla celów czynności zwolnionych z VAT.

Kilometrówka dla środków trwałych

Proponowane zmiany mogą w konsekwencji okazać się dużym utrudnieniem w postaci dodatkowych obowiązków stricte “papierkowych”. Czym bowiem jest prowadzenie kilometrówki? Niczym innym jak ewidencją przebiegu pojazdu, w której zapisywane są m.in. stan licznika, data i cel wyjazdu, opis trasy (skąd-dokąd) czy też liczba kilometrów przejechanych danego dnia. Prowadzenie jej dla każdego samochodu wprowadzonego na środki trwałe, użytkowanego wyłącznie w firmie jest niewątpliwie nałożeniem na przedsiębiorcę dodatkowych obowiązków.

Wyżej opisane założenia stanowią propozycję projektu, nad opracowaniem ostatecznej wersji którego prace wciąż trwają. Dlatego też nie jest jeszcze znana ostateczna treść zmian w przepisach ustawy o VAT dotycząca odliczania VAT od samochodów i wydatków z nimi związanych.