0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kilometrówka a prywatny samochód w działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Aby wykorzystywać samochód prywatny w działalności gospodarczej, należy prowadzić dla niego ewidencję przebiegu pojazdu, jest to tzw. kilometrówka. Na jej podstawie będzie możliwe zaliczenie wydatków związanych z użytkowaniem tego pojazdu do kosztów uzyskania przychodów.

Prywatny samochód osobowy a kilometrówka

Wydatki na eksploatację niefirmowych samochodów osobowych są limitowane kilometrówką. Oznacza to, że mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jedynie do wysokości kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu do celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu.

W ramach kilometrówki można rozliczyć wydatki takie jak:

  • zakup paliwa,

  • opłaty parkingowe oraz za przejazd autostradą,

  • składki na ubezpieczenie samochodu (OC, AC),

  • naprawy i części zamienne,

  • przeglądy i usługi serwisowe.

Ważne!

Obecne przepisy, obowiązujące od lipca 2015 roku, przewidują prawo do odliczenia 50% VAT od wszystkich wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem osobowym.

W okresie przejściowym pomiędzy 1 kwietnia 2014 r. a 30 czerwca 2015 r. przedsiębiorcy, korzystający w działalności gospodarczej z prywatnych samochodów osobowych, nie mieli możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa. Od pozostałych wydatków eksploatacyjnych przysługiwało natomiast odliczenie 50% kwoty VAT.

Obowiązek prowadzenia kilometrówki nie tylko dla samochodów prywatnych

Od 1 kwietnia 2014 roku weszły w życie nowe przepisy w zakresie odliczenia podatku VAT od samochodów o masie do 3,5 tony. Modyfikacje te mają związek z ogłoszoną z końcem 2013 roku decyzją Rady UE, która zezwoliła, by Polska stosowała ograniczenia w zakresie rozliczania VAT-u z tytułu nabycia i eksploatacji pojazdów samochodowych. Decyzja ta pozwala na wprowadzenie ograniczenia prawa do odliczenia VAT do 50% od zakupu, nabycia wewnątrzwspólnotowego, przywozu, wynajmu lub leasingu silnikowych pojazdów drogowych, a także VAT-u naliczanego od wydatków związanych z tymi pojazdami (z wyłączeniem paliwa do 30 czerwca 2015 r.), jeśli samochód osobowy nie jest używany wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Ważne!  

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1) sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

 

Zmiany spowodowały nałożenie na przedsiębiorców nowych obowiązków – prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla większości samochodów o masie poniżej 3,5 tony, dla których podatnik stosuje lub będzie chciał stosować 100% VAT oraz konieczność zgłoszenia samochodów w urzędzie skarbowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów