0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czynsz najmu samochodu a kilometrówka

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jest to ważna wiadomość dla wszystkich, którzy ponoszą ciężar opłat wynajmu samochodu osobowego dla celów prowadzonej działalności. W dniu 8 listopada Minister Finansów wydał interpretację, w której przychylił się do aktualnej linii orzecznictwa sądowego w sprawie zaliczania wydatków na wynajem jako kosztów podatkowych na zasadach ogólnych.

Wynajem samochodów - jak było?

Do tej pory zdaniem organów skarbowych wartość czynszu ujmowanego w kosztach miała być ograniczona limitem wynikającym z ewidencji przebiegu pojazdu. Ocena taka spowodowana była niejasnością interpretacji art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT i art. 16 
ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT, a dokładnie znaczenia słowa „używanie".

Nie uważa się bowiem za koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z limitu kilometrówki.

Według przedsiębiorców czynsz najmu samochodu jest wydatkiem na nabycie prawa do używania. Nie ma natomiast bezpośredniego związku z samym używaniem.

Czynsz najmu samochodu a kilometrówka

Dnia 8 listopada 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr sygn. DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005), mającą na celu ujednolicenie stosowania prawa podatkowego. Przyczyniła się do tego linia orzecznictwa sądów administracyjnych, która była przychylna podatnikom. Wydatki związane z opłaceniem czynszu za  wynajem samochodu osobowego mogą być rozliczane na zasadach ogólnych, a więc ujmowane bezpośrednio w kosztach podatkowych.

Jak uznał Minister Finansów: “Za przyjęciem takiej interpretacji przemawia także treść art. 23 ust. 7 ustawy PIT i art. 16 ust. 5 ustawy CIT, w zakresie w jakim wskazuje, że ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. Z przepisów tych wynika, że wydatki związane z używaniem samochodu osobowego, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT odnoszą się wyłącznie do wydatków dotyczących eksploatacji samochodów osobowych związanych z ilością przejechanych kilometrów i pojemnością silnika. To w odniesieniu do tych danych następuje określenie >>stawki za jeden kilometr przebiegu<<. Skoro suma wydatków limitowanych nie może przekroczyć kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach, to tego rodzaju statystyczna kalkulacja nie może być w jakikolwiek sposób utożsamiana z opłatami, które jej nie podlegają.

Biorąc pod uwagę powyższe, wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb działalności gospodarczej należy kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PIT i art. 15 ust. 1 ustawy CIT.(…)”

Jest to bardzo dobra wiadomość dla podatników, bowiem czynsz zwykle stanowi dużą część ponoszonych wydatków, co ograniczało dotychczas możliwość ujęcia pełnej ich wartości w kosztach. Barierą był limit wynikający z ewidencji przebiegu pojazdu.

Najem bezpośrednio w koszty, ale od grudnia?

Interpretacja ogólna wydana przez Ministra Finansów jest wprawdzie wiążąca, ale dopiero od dnia 8 listopada. Co za tym idzie - nie chroni podatników z datą wstecz. Aby uniknąć ewentualnych negatywnych weryfikacji przez urzędy skarbowe, wydatki na czynsz poniesione do daty wydania interpretacji ogólnej, należy rozliczyć jeszcze w ramach kilometrówki. Przez wzgląd na fakt, iż faktury za wynajem aut zwykle wystawiane są w pierwszych dniach miesiąca, najbezpieczniej będzie pominąć mechanizm limitowania kilometrówką rozpoczynając od grudnia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów