Poradnik Przedsiębiorcy

Prywatny samochód osobowy w firmie - rozliczenie

Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują wynajęty lub też prywatny samochód osobowy do celów służbowych, przejechane kilometry mogą wliczyć do kosztów uzyskania przychodów. System ten nazywany jest kilometrówką i jest bardzo opłacalny. Dlatego też każdy przedsiębiorca powinien zaznajomić się ze stawkami za kilometr w 2017 roku.

Jeśli prywatny samochód osobowy przedsiębiorcy wykorzystywany jest do celów służbowych, przedsiębiorca ma prawo zaliczyć wydatki związane z jego eksploatacją do kosztów firmowych. Jednak, aby to zrobić, należy prowadzić kilometrówkę dla celów podatku dochodowego. Mówi o tym art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT:

"Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu."

Stawki kilometrówki w 2017 roku

Poniżej przedstawione zostały aktualne stawki z 1 kilometr:

 • dla samochodów osobowych:

  • 0,5214 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi do 900 cm3
  • 0,8358 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi ponad 900 cm3
 • dla motocykli - 0,2302 zł,

 • dla motorowerów - 0,1382 zł.

Prywatny samochód osobowy w firmie

Aby kilometrówka była prowadzona zgodnie z ustawą, nie może w niej zabraknąć takich informacji, jak:

 • dane teleadresowe właściciela samochodu osobowego,

 • numer rejestracyjny i pojemność silnika pojazdu,

 • kolejny numer wpisu,

 • daty wyjazdu i cel podróży,

 • opis trasy razem z ilością przejechanych kilometrów,

 • stawka za kilometr i obliczoną kwotę oraz obliczona kwota (przejechane kilometry razy stawka za km),

 • podpis przedsiębiorcy.

Warto pamiętać, że wszystkie wydatki związane z kilometrówką przedsiębiorca umieszcza w kolumnie 13 księgi przychodów i rozchodów. Księgowanie powinno mieć miejsce pod koniec każdego miesiąca, a podstawą zestawienia muszą być faktury lub prowadzona kilometrówka.

Prywatny samochód osobowy pracownika a kilometrówka

Prywatny samochód osobowy pracownika wykorzystywany do celów służbowych również może być rozliczany w ramach kilometrówki, a pracownik może otrzymać zwrot kosztów za ich eksploatację. W tym wypadku, używanym samochodom również należy założyć ewidencję przebiegu pojazdu. Posiadając taką ewidencję, w której zapisana będzie faktyczna liczba przejechanych kilometrów, można otrzymać od pracodawcy zwrot pieniędzy za kilometrówkę (czyli liczby kilometrów pomnożonych przez aktualną stawkę).

Pieniądze, które pracodawca zwróci swojemu pracownikowi za przejechane kilometry zostaną wliczone do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorstwa. W przypadku, kiedy przedsiębiorca ustali w swojej firmie wyższe stawki za kilometr przebiegu pojazdu, przy rozliczeniu z pracownikiem liczą się i tak tylko stawki ustawowe.