0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Który adres podawany na fakturze należy wykazać w JPK V7?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otrzymałam od sprzedawcy fakturę VAT, na której zamieścił adres siedziby i oddziału swojej firmy. Czy pod względem poprawności wykazania danych w JPK oraz rejestrach VAT powinnam wykazać adres siedziby czy oddziału sprzedawcy? Jaki adres podawany na fakturze należy wykazać w JPK V7?

Karolina, Sandomierz

 

Prawidłowe jest wykazanie adresu siedziby sprzedawcy zarówno w ewidencji VAT, jak i później sporządzonym pliku JPK V7. Natomiast jeżeli sprzedawca w danych adresowych ujmuje adres konkretnego oddziału, skąd nabywca nabył towar lub usługę, to jego wykazanie również będzie poprawne.

Dane, które powinny być zawarte na fakturze VAT, reguluje art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Jak wynika z pkt 3, faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Jednak przepisy nie regulują bardziej szczegółowo kwestii, który dokładnie adres podawany na fakturze jest prawidłowy i powinien się znaleźć na fakturze.

To, jaki adres podawany na fakturze jest poprawny, wskazuje interpretacja indywidualna wydana 10 stycznia 2018 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr ew. 0114-KDIP1-2.4012.675.2017.1.RD), w której czytamy, że: Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, jeśli na fakturze zakupowej zamiast adresu siedziby Spółki podawany jest adres oddziału w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym faktury te mogą stanowić podstawę do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z nich wynikające.

Również zdanie Ministerstwa Finansów jest w tej kwestii dość przychylne dla podatników, nie ma bowiem obowiązku korygowania pomyłki w zakresie błędnego adresu nabywcy, na co wskazuje odpowiedź w sprawie JPK zamieszczona na stronie MF: W przypadku błędu w danych nabywcy (NIP) – należy złożyć korektę, w przypadku błędu w adresie nabywcy nie ma konieczności złożenia korekty.

Zatem nawet w przypadku pomyłki wykazanej w adresie organy podatkowe nie powinny kwestionować takiego ujęcia i wymagać wystawienia korekty JPK V7.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów