0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty wakacyjnej reklamy - jak prawidłowo je rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Reklama pozwala przedsiębiorcom na promowanie firmy, poszerzenie grona odbiorców, a co za tym idzie zwiększenie sprzedaży. Sposobów na promocję jest wiele, na popularności ostatnimi czasy zyskuje organizowanie różnego rodzaju akcji reklamowych. Warto w okresie wakacyjnym postawić na miejscowości turystyczne, jest to tzw. reklama wakacyjna. Sprawdź, czy koszty wakacyjnej reklamy mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych!

Koszty wakacyjnej reklamy

W czasie urlopu nie myśli się o oszczędzaniu i jest się pozytywnie nastawionym do otaczającego świata. Postawa ta zachęca przedsiębiorców do wzmożonej reklamy skierowanej stricte do wypoczywających. Przejawia się ona poprzez organizowanie różnego rodzaju gier, zabaw i loterii, rozdawanie gadżetów o niskiej wartości oraz sponsorowanie nagród w zawodach sportowych. Działania takie wiążą się z poniesieniem często niemałych kosztów, w związku z czym pojawia się pytanie, czy koszty wakacyjnej reklamy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Art. 22 ustawy o PIT mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z przytoczoną definicją kosztu uzyskania przychodu koszty wakacyjnej reklamy mogą zostać zaliczone do wydatków firmowych. Należy dodatkowo pamiętać, że wydatki muszą być udokumentowane fakturą lub rachunkiem wystawionym na dane firmowe.

Reprezentacja a koszty wakacyjnej reklamy

Przy planowaniu akcji promocyjnej należy pamiętać, że koszty reprezentacji nie mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych. W związku z tym nasze działania promocyjne nie powinny mieć znamion reprezentacji, aby nie zostały zakwestionowane w czasie kontroli przez organy skarbowe.

Wśród kosztów mających znamiona reprezentacji możemy zakwalifikować zakup usług gastronomicznych, zakup napojów w tym alkoholu i żywności czy drogich gadżetów. Często nawet organy podatkowe mają problem z ustaleniem, które z wydatków związane są z reklamą, a które z nich mają znamiona reprezentacji.

Za reprezentację uznaje się działania, które mają na celu poprawę lub stworzenie pozytywnego wizerunku podatnika oraz wykreowanie pewnego obrazu jego przedsiębiorstwa na zewnątrz. Zatem upominki o niewielkiej wartości, które wręczane są masowo, nie spełniają tego warunku, w związku z czym wydatki na drobne upominki można zaliczyć do kosztów firmowych.

Koszty wakacyjnej reklamy a podatek VAT

Często podczas akcji reklamowych przedsiębiorcy rozdają różnego rodzaju gadżety z logo firmy, typu długopisy, pendrive’y, notesy, kalendarze itp.

Jeżeli upominki będą spełniać definicję prezentów o małej wartości, podatnik nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku należnego w związku z ich przekazaniem kontrahentom. W sytuacji zaś gdy towary nie będą “prezentami o małej wartości”, ich wydanie pociągnie za sobą obowiązek wykazania podatku należnego. Wspomnijmy, że VAT należny od przekazania towarów na potrzeby reklamy (i reprezentacji) stanowi koszt uzyskania przychodów,

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
  • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Odliczenie podatku VAT od zakupu towarów, które będą przekazywane kontrahentom, przysługuje na zasadach wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem koszty wakacyjnej reklamy, która przyjęła formę przekazywania niskocennych gadżetów z wizerunkiem firmy, nie powodują obowiązku opodatkowania nieodpłatnego przekazania gadżetów, nie pozbawia to również podatników prawa do odliczenia podatku VAT przy ich zakupie.

Przychód beneficjenta a koszty wakacyjnej reklamy

Możliwe jest wystąpienie sytuacji w której otrzymanie podarunku wywoła u obdarowanego przychód. Sytuacja taka ma miejsce, jeśli prezent ma wartość nie tylko symboliczną.

Wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Kwota ta odnosi się wyłącznie do wartości jednorazowego prezentu, nie jest ona limitem miesięcznym, kwartalnym czy rocznym. Przykładowo, jeżeli osoba fizyczna otrzyma w danym miesiącu kilka prezentów, a wartość żadnego z nich nie przekroczy ww. kwoty, to mimo że łączna ich wartość będzie wyższa niż 200 zł, przychód będzie zwolniony z podatku. Natomiast w sytuacji, gdy jednorazowa wartość prezentu otrzymanego w związku z promocją lub reklamą wręczającego przekracza 200 zł, opodatkowaniu podlega przychód w wysokości całej wartości prezentu, a nie tylko nadwyżka ponad ww. kwotę.

Jeżeli przychód z tytułu otrzymania prezentu podlega opodatkowaniu, na wręczającym nie ciąży obowiązek obliczenia i poboru podatku. Jest on jedynie zobowiązany do sporządzenia imiennej informacji PIT-8C, w której wykazuje wartość przekazanego prezentu.

Powyższe zasady dotyczą przekazania upominku na rzecz osoby prywatnej. Gdy natomiast prezent przekazywany jest podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, to niezależnie od tego, czy jest to podmiot krajowy, czy zagraniczny, na wręczającym nie ciążą żadne obowiązki podatkowe w związku z ww. przekazaniem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów