0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prezenty o małej wartości w kontekście podatku dochodowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kwestią niezwykle ważną, o której nie można zapominać także w biznesie, są dobre kontakty z ludźmi. Zatroszczenie się o ten aspekt wiąże się z pozyskaniem grona rzetelnych i lojalnych kontrahentów. Rozwiązaniem, które pozwala na nawiązanie i pogłębienie relacji z klientem, są drobne upominki, gadżety, gratisy, dołączane do sprzedawanych na co dzień produktów. Przedsiębiorcy, którzy przyjmą prezenty o małej wartości powinni pamiętać o tym, że może on stanowić przychód podlegający opodatkowaniu. Sprawdźmy, kiedy tak się stanie.

Prezenty o małej wartości jako przychody

Zgodnie z ustawą o PIT przychodem podatnika są nie tylko świadczenia pieniężne. Jak podaje art. 11 ust. 1 ustawy o PIT (odpowiednio art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), zalicza się do nich również otrzymane albo pozostawione w dyspozycji podatnika świadczenia otrzymane w naturze albo inne nieodpłatne świadczenia.

Upominki zwolnione z podatku dochodowego

Mimo ogólnej konieczności opodatkowania upominków podatkiem dochodowym istnieją sytuacje, które pozwalają na uniknięcie opodatkowania. Wyjątkami są tzw. prezenty o małej wartości, jednak jedynie wówczas, gdy wręczane są one osobom fizycznym niepozostającym w stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnym z obdarowującym.

Zgodnie z przepisami upominek nie może być droższy niż 200 zł. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż limit ten jest odmienny dla podatku dochodowego i VAT - w przypadku tego drugiego mała wartość nie powinna przekroczyć kwoty 100 zł.

Drugim warunkiem, który uprawnia obdarowanego do zwolnienia z podatku dochodowego, jest brak charakteru wystawnego, reprezentatywnego otrzymanego upominku. Powinien mieć on na celu reklamę firmy obdarowującej. Uciążliwy jest jednak fakt, że żadne przepisy nie rozdzielają szczegółowo pojęcia reklamy i reprezentacji. Właśnie dlatego często można spotkać z opinią, że dla całkowitej pewności najlepiej jest zamieścić na upominkach swoje logo, nazwę firmy itp. W ten sposób znacznie zwiększa się prawdopodobieństwo uznania upominku za służący celom reklamowym.

W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na prezenty, które pracodawca przekazuje swoim podwładnym. W takiej sytuacji limit 200 zł nie ma zastosowania dla zwolnienia z podatku dochodowego. Upominki dla pracownika nie zostaną uznane za jego przychód podlegający opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy jest on sfinansowany z ZFŚS albo jest to mienie powierzone lub materiały biurowe.

Kiedy za upominki zapłacimy podatek dochodowy?

Opodatkowane będą wszelkie upominki, które zostały przekazane przez przedsiębiorcę osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Tak samo rozlicza się przekazanie gratisów, jeżeli prezent trafia do podwładnego, z kilkoma wyjątkami wymienionymi we wcześniejszych częściach artykułu. W obu przypadkach niemożliwe jest zastosowanie zwolnienia na prezenty o małej wartości do kwoty 200 zł (brutto).

Kolejne istotne pytanie dotyczy tego, kto jest stroną właściwą do odprowadzenia podatku? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Jeżeli upominek został przekazany innemu przedsiębiorcy, wówczas to obdarowany powinien rozliczyć się z tego tytułu z fiskusem. W takim wypadku obdarowujący jest zobligowany do dopełnienia obowiązku informacyjnego - służy do tego informacja PIT-8AR.

Jeżeli upominki są wręczane pracownikom, ich wartość powinna zostać opodatkowana oraz oskładkowana. Co więcej, prezent należy wykazać w deklaracji PIT-11.

W sytuacji gdy obdarowanym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności, obdarowujący powinien sporządzić deklarację PIT-11 i przekazać ją do urzędu skarbowego oraz obdarowanemu.

Podsumowując, prezenty o małej wartości, mimo że z założenia miłe i przyjazne, mogą stanowić nieprzyjemne zaskoczenie. Właśnie dlatego warto znać zasady opodatkowania takich przychodów podatkiem dochodowym oraz zwolnienia możliwe do zastosowania w ich przypadku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów