0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK Paragon - nowy obowiązek od 2018 roku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W kuluarach rządowych trwają dyskusje nad wprowadzeniem JPK Paragon. Miałoby to być jedno z uszczelnień podatkowych, o których mówi w swych wystąpieniach Minister Finansów, Mateusz Morawiecki. Uszczelnienie (duża nowelizacja ustawy o VAT w 2017 r.) realizowane jest poprzez m.in. rozszerzenie usług objętych odwrotnym obciążeniem, elektroniczną wysyłkę deklaracji VAT do urzędu, zaostrzenie kar za nieprawidłowości w obliczeniach podatkowych, wprowadzenie JPK VAT.

Jednym z takich elementów uszczelnienia podatku VAT ma być również JPK Paragon (w ślad za obowiązującym już JPK dla pozostałych dokumentów księgowych, jak np. JPK FA - faktury).

JPK dla paragonów fiskalnych (JPK Paragon)

JPK-VAT, czyli Jednolity Plik Kontrolny, to zestaw informacji o transakcjach zakupu i sprzedaży ewidencjonowanych dla celów rozliczeń podatku od towarów i usług przekazywany elektronicznie co miesiąc do urzędu skarbowego. Od 1 stycznia 2018 roku do zobligowanych podmiotów przesyłających pliki JPK dołączą mikroprzedsiębiorcy (dotychczas zadanie to należało do średnich i dużych firm).

JPK Paragon to zestaw informacji o sprzedaży paragonowej, który przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną będą musieli przekazywać skarbówce. Planowanym terminem wprowadzenia JPK Paragon jest połowa 2018 roku.

Wytyczne co do formy i sposobu przekazywania JPK Paragon nie zostały jeszcze przez rząd skonkretyzowane.

Kto będzie miał obowiązek wysłania JPK Paragon?

Podmiotami zobowiązanymi do wysłania JPK Paragon będą przedsiębiorcy rejestrujący sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej.

W przypadku przedsiębiorców posiadających specjalne kasy fiskalne online (których losy ważą się w projekcie rozporządzenia z dnia 18.08.2016 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące) nie będzie obowiązku samodzielnego wysyłania JPK Paragon, ponieważ forma dokumentów emitowanych przez e-kasę w postaci elektronicznej będzie musiała odpowiadać strukturze logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Paragonu, a dana kasa ma wykonywać automatycznie odpowiednie czynności w zakresie JPK Paragon.

Planowany w przepisach model zakłada, że kasy fiskalne, które będą podłączone online, mają automatycznie przesyłać dane o sprzedaży do centralnego repozytorium prowadzonego przez Ministerstwo Finansów (MF).

Zatem do samodzielnego wysłania JPK Paragon będą zobowiązani przedsiębiorcy nieposiadający kasy fiskalnej, o której mowa powyżej. Przedsiębiorcy, którzy zakupią odpowiednią kasę fiskalną online, będą mieli ułatwienie, ponieważ e-kasa będzie automatycznie sporządzać oraz przesyłać wymagane dane do MF.

Cel JPK Paragon

Celem JPK Paragon jest skuteczniejsza kontrola podatkowa przedsiębiorców stosujących kasy fiskalne.

W doktrynie podatkowej podkreśla się, że na podstawie JPK Paragon kontrolerzy będą mogli sprawdzić obroty firmy sprzed jego wprowadzania lub z obrotami konkurencji. I gdy obroty będą się znacznie różnić - wziąć sprzedawców pod lupę.

Wiceminister finansów Paweł Gruza tak mówi na temat celu  JPK Paragon - Będziemy w stanie ustalić charakterystykę wystawiania paragonów przez obiekty handlowe i usługowe. Na bazie działań analitycznych, które są już w wielu państwach na Zachodzie, wyselekcjonujemy przedsiębiorców, którzy dość liberalnie podchodzą do wystawiania paragonów fiskalnych.

JPK paragon a faktura do paragonów w JPK

Faktura do paragonu w JPK a JPK Paragon to dwa odrębne zagadnienia. Faktura do paragonu w JPK dotyczy ujęcia w JPK danych z faktur wystawianych do paragonu, przy czym nie wszystkie faktury wystawione do paragonów muszą być wprowadzane do JPK_VAT, o czym więcej w artykule: Faktura do paragonu w JPK.

Natomiast JPK paragon dotyczy samych paragonów oraz ich raportowania w Jednolitym Pliku Kontrolnym, zwanym JPK Paragon.

Wymagania techniczne dla JPK Paragon

Do momentu utworzenia oddzielnej struktury logicznej dla paragonów fiskalnych (a zatem wejścia w życie JPK Paragon), dane z paragonów należy ujmować w łącznym zapisie “ewidencja zakupu” na podstawie fiskalnego raportu okresowego.

Kiedy będzie utworzona oddzielna struktura logiczna dla paragonów? - obecnie nie wiadomo, jednakże rząd planuje powiązać regulacje JPK Paragon z kasami online.

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych on-line (obecnie projekt) zawiera kryteria techniczne, które wiążą elektroniczne paragony fiskalne i niefiskalne emitowane przez kasy ze strukturami logicznymi jednolitego pliku kontrolnego, o których mowa w art.193a Ordynacji podatkowej.

Powyższe rozporządzenie określa również elementy paragonów fiskalnych emitowanych przez kasę (w tym podpis cyfrowy paragonu przy użyciu klucza prywatnego kasy) oraz sposób przekazywania przez producenta kas kluczy publicznych do repozytorium fiskusa.

Obecnie nie są jeszcze znane szczegóły dotyczące nowej struktury JPK i zakresu danych, jakie miałaby obejmować.

Kiedy JPK Paragon zacznie obowiązywać?

W momencie pisania artykułu (26.09.2017 r.) nie jest jeszcze podana data wejścia w życie przepisów na temat JPK Paragon. Co więcej - nie ma też oficjalnego stanowiska, że te przepisy zaczną obowiązywać. Jednakże znawcy tematu mówią, że o JPK Paragon przesądza projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Jest to oficjalna zapowiedź wprowadzenia JPK Paragon.

Wojciech Śliz, dyrektor departamentu podatku VAT w Ministerstwie Finansów mówi - Chcemy powiązać wejście nowego rozwiązania (JPK Paragon - przyp. red) z regulacjami dotyczącymi kas fiskalnych online. Taki obowiązek zostałby nałożony na firmy, które nie zainstalują urządzeń podłączonych do internetu, a będą posługiwały się kasami rejestrującymi transakcje w pamięci urządzenia lub na papierowej rolce.

Natomiast Paweł Gruza tak odpowiada na pytanie “Kiedy przepisy wejdą w życie?”- Sukcesywnie w pierwszej połowie przyszłego roku (2018 - przyp.red.). Jest to wiele rozwiązań, nie tylko STIR czy podzielona płatność w VAT, ale również rozszerzenie obowiązku składania jednolitych plików kontrolnych (JPK) także na paragony. To bardzo ambitne zadanie pod każdym względem: legislacyjnym, technicznym, informacyjnym oraz operacyjnym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów