Poradnik Przedsiębiorcy

Split payment - od kiedy będzie obowiązywał?

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, to kolejny sposób uszczelniania systemu podatkowego przez rząd. Czym dokładnie jest split payment, od kiedy obowiązuje i jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców - odpowiadamy w niniejszym artykule.

Co to jest split payment?

Split payment, zwany zamiennie mechanizmem podzielonej płatności, to kolejne rozwiązanie rządu na uszczelnienie systemu podatkowego, czyli walkę z wyłudzeniami VAT.

Split payment polega na możliwości zapłaty podatku VAT na specjalny rachunek - rachunek VAT.

Split payment nazywa się mechanizmem podzielonej płatności, ponieważ płacący/kupujący może zdecydować, jak chce uregulować płatność za fakturę - czy całość (kwotę brutto) chce przekazać na konto rozliczeniowe sprzedawcy, czy płatność chce podzielić (zastosować split payment), czyli kwotę VAT wpłacić na specjalny rachunek VAT sprzedawcy, a kwotę netto na tradycyjny rachunek rozliczeniowy tego samego sprzedawcy.

Wybór metody płatności należy do dokonującego zapłaty i nie można mu blokować żadnej z możliwości. Dlatego też, jeśli kupujący zdecyduje się na split payment, sprzedający ma obowiązek zapewnić mu taką możliwość, czyli otworzyć specjalny rachunek VAT w swoim banku.

Ważne!

Split payment jest mechanizmem dobrowolnym - to nabywca decyduje, jak rozlicza fakturę.

Za pomocą split payment mogą być regulowane całe zobowiązania lub ich części.

 

 

Zapłata z zastosowaniem split payment dokonywana jest w polskich złotówkach, przez użycie komunikatu przelewu (udostępnionego przez bank lub SKOK). W komunikacie przelewu należy podać:

  • kwotę podatku VAT,

  • kwotę brutto,

  • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,

  • numer NIP dostawcy lub usługodawcy.

Gdy płatność zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rzecz podatnika innego niż wskazany na fakturze zakupowej - podatnik, na rzecz którego dokonano płatności, odpowiada solidarnie wraz z dostawcą za nierozliczony przez dostawcę podatek.

Split payment - jakie obowiązki dla przedsiębiorców i banków?

Ustawa, która daje możliwość zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania i prowadzenia specjalnego rachunku VAT obok rachunku rozliczeniowego.

Banki obsługujące przedsiębiorców mają z kolei obowiązek, aby rachunek VAT otwierać do każdego konta rozliczeniowego. Taki sam obowiązek mają spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i).

Na wniosek posiadacza rachunku, bank lub SKOK może otworzyć jeden rachunek VAT dla kilku rachunków rozliczeniowych.

Rachunek VAT w split payment. Od kiedy?

Ustawy wprowadzająca split payment (czyli ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw) nakazała bankom oraz SKOK-om otwarcie rachunku VAT do każdego rachunku rozliczeniowego do 30 czerwca 2018 roku. A od 1 lipca 2018 roku - prowadzenie rachunku VAT.

Rachunek VAT może być prowadzony tylko w walucie polskiej. Jego otwarcie i prowadzenie nie wymaga odrębnej umowy z bankiem oraz jest wolne od prowizji i opłat. Do rachunku VAT nie wydaje się instrumentu płatniczego (karty).

Na rachunek VAT można wpłacać wyłącznie:

  • kwoty podatku VAT,

  • środki z innego rachunku VAT,

  • różnicę w podatku VAT wynikającą z wystawienia faktury korygującej.