Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Dofinansowanie firmy na 8 sposobów

Często po założeniu firmy przedsiębiorca nie posiada wystarczających funduszy na jego rozwój. Nie jest to jednak powód do rezygnowania ze swoich planów lub zapożyczania się u rodziny i znajomych. Istnieją bowiem inne możliwości na pozyskanie wsparcia finansowego dla swojego przedsiębiorstwa. Oto osiem z nich.

Sposób I: Dołączenie do Inkubatora Przedsiębiorczości

Inkubator Przedsiębiorczości jest przedsięwzięciem wspierającym powstanie i rozwój firm, szczególnie tych, które są lub będą prowadzone przez:

  • organizacje społeczne,
  • młodzież i studentów,
  • przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki na rynku.

Z pomocy Inkubatora można skorzystać w początkowym stadium działalności przedsiębiorstwa i otrzymywać ją przez rok lub nawet kilka lat. Wspieranie firm może przyjmować różne formy, których wybór zależy od oferty i możliwości danej placówki, zajmującej się działaniami z zakresu Inkubatora Przedsiębiorczości. Podstawowa oferta takich zakłada prowadzenie różnorodnych szkoleń.

Specjalnym rodzajem Inkubatorów są te związane z technologią. Ich celem jest przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy i zwiększania konkurencyjności. Wyjątkowe są także inkubatory akademickie, do których celów należy między innymi:

  • wspieranie studentów oraz innych osób ze środowiska akademickiego w zakładaniu mikroprzedsiębiorstw
  • promowanie przedsiębiorczości wyżej wymienionych osób
  • zachęcanie osób związanych z uczelniami do tworzenia własnych firm
  • przyczynianie się do zmniejszania bezrobocia wśród studentów i absolwentów wszystkich uczelni.

Wszystkie rodzaje inkubatorów mają się także przyczyniać do rozwoju gospodarki w Polsce.  

Sposób II: Ubieganie się o kredyt bankowy dla małej firmy

W przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilku lat banki nie potrzebują już od nowych firm dowodów i poręczeń albo zabezpieczenia majątkowego. Aktualne możliwości oferowane przez instytucje finansowe dzielą się na: kredyt niezabezpieczony i zabezpieczony hipoteką. Pierwszy rodzaj pożyczki może być udzielony tylko w ograniczonej kwocie, a czas na jej spłatę jest dość krótki. W drugim przypadku osoba, która chce wziąć kredyt, musi być właścicielem jakiejś nieruchomości. Mimo że ten warunek może być trudny do spełnienia, pożyczka pod hipotekę cechuje się większą możliwą sumą dofinansowania niż w przypadku kredytu niezabezpieczonego, a także wiąże się z mniejszymi kosztami.

Sposób III: Staranie się o dofinansowanie z lokalnego funduszu pożyczkowego

Jeśli któreś z wymagań stawiane przez bank jest niemożliwe do spełnienia przez początkującego przedsiębiorcę, może on starać się o pomoc z lokalnego funduszu pożyczkowego. Ta instytucja samorządowa działa we wszystkich gminach objętych programem Samorządowa Polska. Jego najważniejszym zamierzeniem jest przyznawanie pożyczek firmom z obszaru wybranej gminy.

Sposób IV: Inwestowanie w obligacje

Poza wymienionymi dotychczas rodzajami pożyczek istnieją jeszcze obligacje. Mogą być one także formą pożyczki lub kredytu, w której podmiot wystawiający na sprzedaż papiery wartościowe, jest ich pożyczkobiorcą, natomiast osoba nabywająca staje się pożyczkodawcą. Cechą charakterystyczną tego rodzaju wsparcia finansowego jest to, że emitent - przedsiębiorca - ustala szczegółowe warunki. W ten sposób obligacje są dogodniejszym rozwiązaniem dla początkującej firmy od kredytów oferowanych przez banki.