0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umiejętności interpersonalne w biznesie - dlaczego są ważne?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W obecnych czasach, nie tylko wiedza specjalistyczna jest istotna na rynku pracy. Coraz więcej firm przekonuje się o tym, że to umiejętności umożliwiające współpracę sprzyjają sukcesowi i kreatywnym pomysłom. Osoby, które uczestniczyły w rozmowach rekrutacyjnych, zapewne pamiętają pytania o posiadane przez nich kompetencje miękkie (ang. soft skills). Są one trudne do zmierzenia w odróżnieniu od kompetencji twardych, które dotyczą najczęściej specjalistycznej, branżowej wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie różnorodnych kursów oraz szkoleń. Jednak mimo wszystko, mają ogromny wpływ na efekty naszej pracy. Kompetencje miękkie podlegają podziałowi na dwie grupy. Pierwszą stanowią zdolności dotyczące własnej osoby. Mogą to być przykładowo automotywacja, kreatywność, zdolność pracy pod presją czasu, zdolność do zarządzania swoim czasem. Drugą grupę stanowią umiejętności interpersonalne, które są niezwykle istotne w relacjach oraz współpracy z innymi.

Umiejętności interpersonalne – czym są?

Umiejętności interpersonalne należą do grupy kompetencji miękkich. Określane są również jako zdolności społeczne czy psychospołeczne i dotyczą relacji z ludźmi. Należą do nich między innymi:

  • zdolności komunikacyjne,

  • umiejętność pracy w grupie,

  • asertywność,

  • delegowanie zadań,

  • zarządzanie zespołem,

  • zdolności negocjacyjne,

  • umiejętność rozwiązywania konfliktów,

  • zdolności adaptacyjne.

Zdolności interpersonalne są trudne do dokładnego oszacowania, niemniej jednak stanowią niezbędny aspekt sukcesu we współpracy z innymi. Są też istotne jeśli chodzi o rynek pracy. Poza kompetencjami branżowymi, kandydaci którzy poszukują pracy, powinni ujmować w CV posiadane przez nich umiejętności w tym zakresie, ponieważ – jak wskazują badania dla coraz większej liczby pracodawców ma to ogromne znaczenie.

Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu

Umiejętności interpersonalne są niezbędne wśród osób, które zarządzają pracą innych. Skuteczny menedżer poza specjalistyczną wiedzą związaną z obszarem zarządzania, powinien posiadać wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne. To istotne by potrafił delegować zadania oraz udzielać feedbacku. W dobie szybko zmieniających się warunków w przedsiębiorstwach, zwinne i elastyczne podejście jak również zdolność szybkiej adaptacji do zmian, pozwala minimalizować ryzyko spadku efektywności. Stwarza natomiast odpowiednie środowisko dla kreatywności i innowacji. Ponadto umiejętność rozwiązywania konfliktów przez przełożonych również stanowi cenną umiejętność. Bez dobrze rozwiniętych zdolności psychospołecznych, stworzenie zgranego zespołu jest bardzo trudne, a najczęściej niemożliwe.

Umiejętności interpersonalne a sukces zawodowy

Coraz więcej pracodawców podczas poszukiwania nowego pracownika, interesuje się posiadanymi przez niego zdolnościami interpersonalnymi. Wiadomo już, że znacznie wpływają one na wyniki przedsiębiorstwa. Mając w swym gronie osoby, które posiadają umiejętności związane z utrzymaniem dobrych relacji z innymi, możemy liczyć na większą szansę na odniesienie sukcesu i zysk firmy. Dzieje się tak dlatego, ponieważ stworzone zostają warunki zapewniające dobrą jakość współpracy i kreatywne środowisko dla pomysłów i rozwiązań problemów. Zdolności psychospołeczne są także nierozerwalnie związane z jakością atmosfery jaka panuje w miejscu pracy. Pracownik, który jest z niej zadowolony i może realizować swe pasje i zainteresowania zawodowe, doświadczy większej satysfakcji z wykonywanych zadań, a co za tym idzie wzrośnie również jego zaangażowanie.

Jak rozwijać umiejętności interpersonalne?

Tak naprawdę, nieświadomie ćwiczymy umiejętności interpersonalne każdego dnia, na przykład obcując z drugim człowiekiem. Zatem tzw. wglądowe spojrzenie na swoje zachowanie, może pozwolić nam dostrzec z jakimi obszarami w komunikacji z drugą osobą radzimy sobie dobrze, a nad którymi warto popracować.

Z pomocą przychodzą również liczne kursy, warsztaty i szkolenia, które prowadzone przez psychologa i/lub wykwalifikowanego trenera, pozwalają na przepracowanie danego obszaru, poprzez specjalnie przygotowane w tym celu ćwiczenia. Bardzo często zdobywanie jedynie wiedzy teoretycznej jest niewystarczające, ponieważ uczymy się przez doświadczenia. Feedback otrzymany od trenera, który w tym wypadku jest niezależnym obserwatorem, może być bardzo pomocny w zakresie rozwijania danej umiejętności interpersonalnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów