0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kompetencje księgowych, czyli jak podnieść kwalifikacje zawodowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ukończenie szkoły wyższej lub kursu o profilu rachunkowości bądź ekonomii, ambicje oraz duży pokład chęci to jeszcze nie wszystko. Aby zostać dobrym księgowym, należy posiąść obszerną wiedzę oraz znaczne doświadczenie. Po uwolnieniu zawodu księgowego, założenie biura rachunkowego z formalnego punktu widzenia nie stanowi większego problemu. Trudności nie powinno nastręczyć również początkowe znalezienie klientów, w końcu internet stwarza nieograniczone możliwości. To wszystko jednak na nic się nie zda, jeżeli po pewnym czasie wyjdzie na jaw, że oprócz nazwy firmy oraz dobrego marketingu brak jest przygotowania, umiejętności i kwalifikacji. Kompetencje księgowych powinny być stale poszerzane tak, aby byli oni obeznani nie tylko w umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych. W tym zawodzie ważna jest również znajomość prawa podatkowego, administracyjnego, prawa spółek handlowych oraz podstaw prawa cywilnego. Jakie zatem kursy i szkolenia powinni przejść pracownicy biura rachunkowego? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Kto może prowadzić biuro rachunkowe?

Próg wejścia w rynek księgowych nie jest wysoki. Aby założyć własne biuro rachunkowe, nie jest wymagane ukończenie konkretnego kierunku studiów wyższych, zdanie specjalistycznego egzaminu czy odbycie odpowiedniego kursu. Do prowadzenia biura wystarczy założyć działalność gospodarczą, mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być w przeszłości skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwo skarbowe.

Kompetencje księgowych – od czego zacząć?

Zawsze najważniejsze są podstawy. Nie jest inaczej i w tym wypadku. Mimo że przepisy prawa tego nie wymagają, to ciężko rozpocząć pracę w charakterze księgowego bez fundamentalnej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości.

Najlepszym pomysłem wydaje się zatem ukończenie studiów wyższych na kierunkach ekonomiczno-finansowych. Studia magisterskie nie są jednak wymagane, toteż nie gorzej sprawdzą się studia podyplomowe, kursy czy szkolenia. Oczywiście zajęcia roczne czy kilkuletnie są lepszą opcja, aniżeli kilkudniowe szkolenia, które aktualnie są mnogo oferowane.

Czy certyfikaty są wymagane?

Jak dowiadujemy się z poprzednich akapitów, wymóg posiadania odpowiednich certyfikatów nie jest już potrzebny. Wszystko za sprawą ustawy o deregulacji niektórych zawodów. Od jej wejścia w życie, kompetencje księgowych nie są potwierdzane przez Ministerstwo Finansów.

Mimo to dobrym pomysłem jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminów na księgowego i otrzymanie odpowiednich certyfikatów. Aktualnie wydawaniem takich dokumentów zajmuje się Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Uzyskanie stopnia kwalifikacji z całą pewnością będzie nie tylko przydatne w rozwoju zawodowym, ale również będzie pokazywało klientowi, jak szeroką wiedzą dysponuje pracownik biura rachunkowego.

Poziom kwalifikacji księgowego podzielono na 4 stopnie:

  • I stopień – księgowy – odpowiada wiedzy i umiejętnościom osoby, która zdołała posiąść podstawy rachunkowości i jest w stanie pracować przy księgowaniu dokumentów, sprawdzaniu poprawności deklaracji i sprawozdań, przygotowywaniu przelewów bankowych czy potwierdzaniu sald z kontrahentami. Mimo wszystko podczas swojej pracy wymaga jeszcze wsparcia merytorycznego przełożonych.
  • II stopień – specjalista ds. rachunkowości (samodzielny księgowy) – stanowi o samodzielności księgowego. Osoba z takimi kwalifikacjami jest w stanie księgować i dekretować dokumenty, wyliczać rezerwy i podatki odroczone czy też rozliczać inwentaryzację.
  • III stopień – główny księgowy – kompetencje księgowych po ukończeniu tego stopnia pozwalają samodzielnie sporządzać sprawozdania finansowe, zajmować się nadzorem nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych w jednostce oraz prowadzić rozliczenia z instytucjami zewnętrznymi.
  • IV stopień – dyplomowany księgowy – potwierdza najwyższe kompetencje księgowych. Osoba z takimi umiejętnościami jest w stanie nadzorować pracę działów finansowo-księgowych oraz odpowiadać za kontakty i współpracę z audytorem i bankami.

Kurs z rachunkowości – najważniejsze szkolenie

Nie ma się co oszukiwać, studia wyższe nie zrobią z nikogo doskonałego księgowego. Stąd też, stawiając pierwsze kroki w zawodzie, warto zwrócić wzrok ku dobremu kursowi z rachunkowości.

Tego typu szkolenia pozwalają na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy oraz na zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych każdemu księgowemu. Programy takich kursów zazwyczaj przewidują zajęcia nie tylko z teorii, ale również te praktyczne. Są one przeznaczone zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z rachunkowością, jak i dla księgowych już aktywnych zawodowo chcących pogłębić swoją wiedzę.

Tego typu zajęcia pozwalają kursantowi zdobyć umiejętności dokonywania zapisów ewidencji kosztów, ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych czy środków trwałych, dokonywania zapisów ewidencji przychodów, ustalania zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego, przygotowywania bilansu i listy płac oraz ustalania zobowiązań publiczno-prawnych.

Ukończenie rzeczonego szkolenia pozwoli kursantowi na samodzielne prowadzenie biura rachunkowego, jak również na podjęcie pracy w cudzym przedsiębiorstwie czy jednostce publicznej.

Kurs podatkowy – obowiązkowo

Kolejne bardzo istotne dla pracowników biur rachunkowych są kompetencje księgowych dotyczące podatków obowiązujących w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Dzięki szkoleniom z dziedziny podatków księgowy jest w stanie uzyskać rozległą wiedzę na temat aktualnych przepisów podatkowych w VAT, PIT i CIT. Kursy są w stanie przybliżyć problematykę w rozliczeniu VAT w krajowej dostawie towarów i świadczeniu usług oraz w międzynarodowych transakcjach towarowych, kwestie kluczowe dla przygotowywania deklaracji JPK VAT czy fakturowaniu ustrukturyzowanym. Oprócz tego księgowy otrzyma informację o księgowaniu przychodów i kosztów oraz wyliczaniu dochodu, a także o ulgach w podatku dochodowym.

Szkolenia kadrowo-płacowe – na pewno nie zaszkodzą

Kurs w przedmiocie kadr i płac nie będzie przydatny dla każdego księgowego, jednakże spora grupa z nich na pewno skorzysta w praktyce z wiedzy uzyskanej na takim szkoleniu. Z tego typu kursów z całą pewnością najbardziej skorzystają pracownicy działów kadr, finansowych i administracyjnych.

Osoby zatrudnione na stanowisku specjalisty do spraw kadr i wynagrodzeń są odpowiedzialne przede wszystkim za prowadzenie dokumentacji pracowniczej, sporządzanie umów z pracownikami, rozliczanie czasu pracy czy naliczanie wynagrodzeń. Jeżeli zatem pracownik biura rachunkowego chciałby zacząć zajmować się tego typu sprawami, omawiany rodzaj szkolenia jest z pewnością w sam raz dla niego.

Kurs z obsługi programów komputerowych – dla nowoczesnego księgowego

Czasy, kiedy prace rachunkowe były wykonywane wyłącznie na kartkach papieru odeszły już w niepamięć. Praca w księgowości przechodzi przez zawrotny proces cyfryzacji oraz digitalizacji. Nie tylko większość wyliczeń można wykonać za pomocą komputera, ale również wszelkiego rodzaju dokumenty czy deklaracje zamiast w segregatorach znajdują się na serwerach.

Współczesny księgowy musi zatem mieć umiejętności w zakresie obsługi komputerów, internetu oraz aplikacji, programów i systemów finansowo-księgowych. Dokumenty księgowe są teraz nie tylko wprowadzane i gromadzone w przestrzeni wirtualnej, ale również przekazywane do urzędów skarbowych przy pomocy dedykowanych serwisów online. Wydaje się, że opanowanie wiedzy na temat programów komputerowych, pracy w chmurze czy umiejętności digitalizacji dokumentów jest obligatoryjne w pracy księgowego.

Kompetencje księgowych – podsumowanie

Praca księgowego nie należy do najłatwiejszych. Wymaga rozległej wiedzy, wysokich kwalifikacji, umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, a to sprawia, że kompetencje księgowych powinny być stale podnoszone. Mimo to nie brakuje chętnych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w tym zawodzie. Rozpoczęcie działalności w rachunkowości nie jest nazbyt wymagające, co nie znaczy, że prowadzenie dokumentacji księgowej będzie czynnością prostą. Aby nie popełnić błędów i nie narazić się na odpowiedzialność finansową, każdy pracownika biura rachunkowego powinien przejść przez szereg szkoleń, kursów i wykładów. Niezbędna w tym zawodzie jest wiedza z zakresu ekonomii, rachunkowości, podatków, a także obsługi systemów finansowo-księgowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów