0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga prorodzinna bez limitu dochodów w przypadku niepełnosprawnych dzieci

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

12 września 2019 roku do sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złożony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP. Projekt zakłada, że od 1 stycznia 2020 roku ma obowiązywać ulga prorodzinna bez limitu dochodów uzyskiwanych przez rodziców w roku podatkowym, w przypadku gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Ulga prorodzinna bez limitu dochodów - jakie warunki należy spełnić?

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z ulgi prorodzinnej w przypadku posiadania jednego dziecka mogą skorzystać podatnicy:

  • pozostający przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim których łączne dochody nie przekroczyły 112.000 zł

  • niepozostający w związku małżeńskim lub pozostający w związku małżeńskim tylko przez część roku jeżeli uzyskany dochód w danym roku podatkowym nie przekroczył 56.000 zł.

Projekt zakłada, że w przypadku gdy ulga prorodzinna dotyczy małoletniego dziecka, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kryterium dochodu będzie zniesione.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 27f dodaje ust. 2e zgodnie z którym: „Jeżeli małoletnie dziecko, o którym mowa w ust. 1 posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kwota wskazana w ust. 2 pkt 1 podlega odliczeniu bez względu na kwotę dochodu uzyskiwanego przez rodzica lub rodziców dziecka.”
Dodatkowo przepisy dotyczące ulgi prorodzinnej w przypadku posiadania więcej niż jednego dziecka nie ulegną zmianie a więc nadal nie będzie w takim przypadku obowiązywało kryterium dochodu.

Skutki nowych zasad stosowania ulgi prorodzinnej od 2020 roku

Głównym celem wprowadzonych zmian jest zapewnienie niezbędnych środków dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci w formie dodatkowego wsparcia finansowego.

Jak wynika z odpowiedzi na dezyderat nr 173 Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP skierowany do Prezesa Rady Ministrów, udzielonej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skutek finansowy wprowadzenia proponowanego rozwiązania dla sektora finansów publicznych wyniósłby ok. 11 mln. zł. Ta kwota jest równa rocznym wydatkom na świadczenia dla ok. 500 osób mających prawo do renty socjalnej (kwoty w listopadzie 2019 r: renta socjalna – 1100 zł, zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł, dodatkowe świadczenie 500 zł).
Co więcej, w uzasadnieniu projektu możemy przeczytać, że wprowadzenie ulgi prorodzinnej bez limitu dochodów nie wywoła skutków gospodarczych oraz nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tak więc zapowiadana zmiana pozytywnie wpłynie na rodziców, którzy dotychczas nawet w niewielkim stopniu przekroczyli limit dochodów i nie mieli prawa do odliczenia ulgi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów