0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit zwolnienia z VAT w przypadku rozpoczęcia działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Działalność gospodarczą założyłam 1 lipca 2024 roku. Na początku postanowiłam skorzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na nieprzekroczenie kwoty obrotów 200 000 zł. Teraz jednak dowiedziałam się, że ponieważ rozpoczęłam działalność w trakcie roku, to limit zwolnienia z VAT powinien być liczony proporcjonalnie. Jak należy go obliczyć?

Kasia, Poznań


Ze zwolnienia podmiotowego z VAT mogą skorzystać przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający działalność, a także ci, którzy nie przekroczyli określonego limitu wartości sprzedaży.

Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1, a więc kwoty 200 000 zł.

W 2024 roku limit zwolnienia z VAT wynosi 200 000 zł w skali roku.

Obowiązujące przepisy określają, że w przypadku przekroczenia kwoty 200 000 zł wartości sprzedaży zwolnienie traci ważność od momentu przekroczenia limitu.

Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w trakcie roku należy obliczyć kwotę limitu proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.

Limit zwolnienia z VAT wylicza się następująco:

(wartość limitu, czyli 200 000 zł * liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu roku) / liczba dni w danym roku podatkowym

Kiedy prowadzimy działalność od 4 stycznia 2024 roku, wartość limitu zwolnienia z VAT oblicza się w następujący sposób: (200 000 x 183 ) / 366 = 100 000 zł.

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy limit 200 000 zł lub obliczony w proporcji, to od momentu przekroczenia powstaje konieczność rejestracji do VAT i opodatkowywania transakcji podatkiem VAT. Rejestracji należy dokonać za pomocą formularza VAT-R.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów