0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowe deklaracje podatkowe: VAT-27 i VAT-28

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od lipca 2015 roku wprowadzone zostaną zmiany w przepisach VAT, które dotyczą mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz składania kaucji gwarancyjnej dotyczącej solidarnej odpowiedzialności. Ustawodawca obciąża podatników dodatkowymi obowiązkami, wobec tego został zobowiązany do tego, by wprowadzić nowe deklaracje podatkowe. Od lipca br. do obrotu wprowadzone zostaną nowe deklaracje podatkowe: VAT-27 i VAT-28.

Nowe deklaracje podatkowe: VAT-27 dla sprzedaży krajowej o mechanizmie odwrotnego obciążenia

Nowelizacja przepisów o VAT uściśla zasady regulujące mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w transakcjach krajowych. Od lipca 2015 podatnicy dokonujący transakcji, wobec których zastosowanie ma odwrotne obciążenie, tj. VAT należny z tytułu sprzedaży rozlicza nabywca, będą mieli obowiązek składać informacje podsumowujące o dokonanych przez nich transakcjach krajowych opodatkowanych tym mechanizmem. Ma to na celu skontrolowanie, czy nabywca wywiązał się z obowiązku opodatkowania transakcji.

27 kwietnia br. ustawodawca wydał projekt rozporządzenia w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym. W załączniku ww. rozporządzenia zawarty został wzór deklaracjipodsumowującej - VAT-27 i korekty deklaracji - VAT-27K. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2015 r.

Deklaracja VAT-27 będzie zawierała m.in.:

 • dane identyfikacyjne podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym,
 • dane na temat dokonanych transakcji - nazwę lub nazwiska i imię, NIP nabywcy oraz kwotę transakcji w złotych, która obejmuje łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca.

Nowe deklaracje podatkowe: VAT-28 w sprawie kaucji gwarancyjnej

Zmiana przepisów dotyczy również zakresu składania kaucji gwarancyjnych dotyczących solidarnej odpowiedzialności, składanej w przypadku:

 • przyjęcia,
 • przedłużenia terminu ważności,
 • podwyższenia wysokości, lub
 • zmiany formy oraz zwrotu tej kaucji.

Rozszerzeniu uległ katalog towarów objętych odpowiedzialnością solidarną. Towary objęte odpowiedzialnością solidarną wykazane są w załączniku nr 13 do ustawy o VAT.
Zgodnie ze zmianami, które mają wejść w życie w lipcu 2015 r., wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów opisanych w załączniku nr 13 do ustawy, przy czym nie może być niższa niż:

 • 200 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–21 ww. załącznika,
 • 1 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 ww. załącznika.

Wzór wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej - VAT-28, został zawarty w rozporządzeniu w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2015 roku.
Do wniosku VAT-28 podatnik będzie dołączał odpowiedni załącznik:

 • formularz VAT-28/A - przyjęcie kaucji gwarancyjnej,
 • formularz VAT-28/B - przedłużenie terminu ważności kaucji gwarancyjnej,
 • formularz VAT-28/C - podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej,
 • formularz VAT-28/D - zwrot kaucji gwarancyjnej.

W związku z powyższym, deklaracja podstawowa - VAT-28 prawidłowo będzie składana tylko z załącznikiem w formie formularza VAT-28/A, B, C, lub D. W VAT-28 będzie konieczność wskazania m.in.:

 • miejsca składania wniosku (urząd skarbowy, do którego adresowany jest wniosek),
 • danych identyfikacyjnych i adresu,
 • rodzaju składanego wniosku i zaznaczenie odpowiedniego załącznika: A, B, C lub D.

W jakiej formie składać nowe deklaracje podatkowe?

Nowe deklaracje podatkowe: VAT-27 i VAT-28, podatnik będzie mógł składać drogą elektroniczną.
Dokumenty związane ze składaniem kaucji gwarancyjnej w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub upoważnieniem dla organu podatkowego do wyłącznego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku podatnika, będą musiały zostać złożone w urzędzie skarbowym w formie papierowej. Natomiast deklaracja VAT-28 może zostać złożona elektronicznie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów