0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Numer EORI - kto jest zobowiązany do jego posiadania? cz.2

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Aby uzyskać numer EORI należy zacząć od złożenia elektronicznego wniosku o nadane numeru EORI. Wiąże się to z rejestracją osoby fizycznej na platformie PUESC. Konto tej osoby posłuży do złożenia dalszych wniosków w ramach procedury ubiegania się o wydanie identyfikatora EORI. Jednocześnie na konto tej osoby będą wysyłane wszelkie dokumenty będące odpowiedzą w sprawie. Warto, więc zapoznać się z poniższą publikacją przeprowadzającą podmiot przez kolejne kroki procedury składania wniosków o wydanie numeru EORI.

Numer EORI - weryfikacja

Zanim podmiot gospodarczy, planujący przeprowadzić pierwszą transakcję (importu lub eksportu towarów) złoży wniosek o nadanie numeru EORI będzie musiał wpierw odpowiednio zarejestrować się na platformie PUESC.
Jeżeli kiedykolwiek podmiot dysponował numerem EORI albo z jakichś względów chciałby zweryfikować numer EORI kontrahenta, wówczas może to zrobić na niżej podanej stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=pl

Konto na platformie PUESC

Pierwszą podstawową kwestią dla podmiotu gospodarczego ubiegającego się o numer EORI będzie zarejestrowanie się danego podmiotu na platformie PUESC. Strona ta stanowi platformę usług elektronicznych, skarbowo-celnych, na której poprzez rejestrację konta można zarządzać on-line większością dokumentów i certyfikatów celnych w ramach realizacji importu oraz eksportu towarów. Utworzenie konta na tej platformie należy dokonać na poniższej stronie: - utworzenie konta na platformie PUESC.
Utworzeniu konta towarzyszy podanie podstawowych danych takich jak pierwsze i drugie imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres e-mail oraz hasło do konta. Konto zakłada właściciel firmy lub inna osoba, które została do tych celów upoważniona przez przedsiębiorcę (lub zarząd firmy). Po utworzeniu konta na podany wcześniej adres e-mail zostanie przesłany adres, który należy otworzyć, co poskutkuje zainicjowaniem aktywacji konta.

Rejestracja danych osoby fizycznej na platformie PUESC

Utworzenie konta na platformie PUESC to pierwszy etap przed rejestracją kolejnych danych na cele ubiegania się o identyfikator w systemie EORI.
Po aktywacji konta i zalogowaniu się na nie, podatnik musi wypełnić jeszcze trzy wnioski dotyczące rejestracji:

 1. danych osoby fizycznej,
 2. danych podmiotu,
 3. osób stanowiących reprezentację podmiotu.

Podatnik rejestrując wpierw dane osoby fizycznej w systemie (po zalogowaniu się na konto) musi kliknąć z głównego menu przycisk – formularze a dalej eformularze, gdzie w sekcji eKlient (po naciśnięciu przycisku więcej) otworzy się lista formularzy, z których w pierwszej kolejności podatnik wybierze wniosek o nazwie - Rejestracja_Osoby_Fizycznej.
Podatnik wypełnia jedynie aktywne pola a po ukończeniu wypełniania wniosku klika w funkcję generowania formularza a następnie poprzez zakładkę do wysyłki (w moich dokumentach), wysłania go do systemu SISC. Osoby, które posiadają profil zaufany lub podpis elektroniczny, mogą od razu podpisać wygenerowany dokument. Jeżeli jednak nie dysponują ani profilem zaufanym czy podpisem elektronicznym, wówczas będą zobowiązane do stawienia się w urzędzie bądź oddziale celnym w celu potwierdzenia danych swojej osoby, która wypełniania formularza (zarejestrowała swoje dane w systemie).
Po potwierdzeniu danych osoby rejestrującej się (profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym), system informatyczny SISC wygeneruje potwierdzenie rejestracji wraz ze specjalnym numerem (identyfikatorem osoby rejestrującej się w systemie), które będzie można odczytać i pobrać z zakładki odebrane w moich dokumentach.
Osoby rejestrującej się, niedysponujące profilem zaufanym ani podpisem elektronicznym, po wizycie w urzędzie lub oddziale celnym zalogują się na swoje konto i będą mogły wygenerować certyfikat celny.
Należy podkreślić, że funkcje utworzenie konta i rejestracji danych osoby fizycznej nie wymagają posiadania profilu zaufanego czy podpisu elektronicznej. Jednakże wniosek o rejestracji podmiotu oraz uzyskaniu numeru EORI bezwzględnie wymaga opatrzenia go podpisem w postaci:

 1. powyżej wymienionego certyfikatu celnego (wygenerowanego na własnym koncie PUESC i przypisanego do rejestrującej na platformie PUESC się osoby fizycznej),
 2. podpisu elektronicznego,
 3. profilu zaufanego.

Uzyskanie numeru EORI

Po rejestracji danych osoby fizycznej następnym krokiem w celu otrzymania numer EORI podmiotu gospodarczego będzie zarejestrowanie danych tego podmiotu. Po zalogowaniu się podmiotu na platformie PUESC, będzie on jeszcze musiał wypełnić formularz rejestracji podmiotu (osoby fizycznej, innego podmiotu) i reprezentacji podmiotu na platformie PUESC. Do tego celu posłuży poniższe przekierowanie: - rejestracja podmiotu na platformie na PUESC.

Po otworzeniu formularza, należy wypełnić jedynie aktywne pola. Natomiast, jako obszar działania trzeba wskazać – cło oraz kliknąć w wyrażenie „w przypadku wnioskowania o numer EORI należy zaznaczyć pole".
Dokumenty, jakie podmiot będzie zobowiązany przekazać w trakcie rejestracji podmiotu, uzyskania numeru EORI to:

 1. uprzednio wypełniony wniosek o rejestrację podmiotu,
 2. wpis do rejestru przedsiębiorców (CEIDG, KRS),
 3. dokument potwierdzający reprezentowanie podmiotu przez konkretną osobę lub konkretne osoby,
 4. potwierdzenie uregulowania opłaty skarbowej.

W trakcie elektronicznego wypełnienia wniosku o rejestrację podmiotu (nadania numeru EORI) osoba wypełniająca wniosek (upoważniona przez podmiot) przekazuje skany: dokumentu potwierdzającego reprezentowanie podmiotu oraz potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej.
Następnie dostarcza oryginały tych dokumentów do dowolnego oddziału celnego lub urzędu celno-skarbowego albo wysyła pocztą lub kurierem na adres Centralnego Wydziału Rejestracji przy ul. Dolna Wilda 80 A, 61 - 501 Poznań.
Oczywiście osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów z mocy np. kodeksu spółek handlowych (prezes, członek zarządu, prokurent, inny) nie muszą składać dokumentu potwierdzającego reprezentowanie podmiotu wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.
Ostatnim krokiem po wypełnieniu wniosku jest wciśnięcie funkcji wygenerowania formularza, podpisania go i wysłania do elektronicznego, centralnego rejestru. Po dopełnieniu wszystkich formalności pozostaje oczekiwanie na otrzymanie nadanego numeru EORI.
Po zakończeniu etapu wysłania wniosku pozostaje oczekiwać na potwierdzenie jego zarejestrowania i otrzymanie numeru EORI.
Potwierdzenie rejestracji i nadanie numeru EORI powinno znaleźć się w zakładce – moje dokumenty / odebrane na koncie w platformie PUESC osoby, która wysyłała wniosek o nadanie numeru EORI.

UPD, czyli jak sprawdzić czy elektroniczne wnioski na PUESC zostały prawidłowo dostarczone

Platforma PUESC na bieżąco przesyła elektroniczne komunikaty znajdujące się najczęściej w folderze moje dokumenty – odebrane (dostępne po zalogowaniu do platformy PUESC).

Ponadto wszelka korespondencja pochodząca od organów celnych i wysłana za pomocą platformy PUESC jest dostępna również w zakładce moje dokumenty – odebrane na koncie osoby, z którego został wysłany wniosek.
Jednocześnie w tej zakładce można podejrzeć odesłane dokumenty, które są odpowiedzią na wnioski złożone przez właściciela konta na platformie PUESC.
Jednym z elektronicznych komunikatów wysyłanych przez platformę PUESC jest urzędowe potwierdzenie przedłożenia (UPP) oraz urzędowe potwierdzenie nieprzedłożenia (NPP). Pierwszy komunikat stanowi potwierdzenie prawidłowo złożonego wniosku, znajdującego się w przetwarzaniu systemu PUESC natomiast drugi komunikat świadczy o odrzuceniu przez system złożonego wniosku.
Z kolei komunikat UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru stwierdza, że wniosek został odebrany, prawidłowo zarejestrowany i przyjęty przez właściwy organ rejestracji celnej.
Innym ważnym komunikatem w systemie PUESC jest UPD, czyli urzędowe potwierdzenie dostarczenia wniosku. Otrzymanie takiego komunikatu równoznaczne jest z odebraniem przez właściwy organ rejestrowy nadanego do niego wniosku.

Zarządzanie kontem w systemie PUESC

Podmiot, który jest zarejestrowany na platformie PUESC może zarządzać i organizować dokumenty i certyfikaty celne nie wychodząc z domu. Może dokonywać rejestracji osób uprawnionych do załatwiania spraw celnych podmiotu. Może też zmieniać dane swoje jak i tych osób. Może również korzystać z innych usług jak możliwość składania deklaracji uproszczonej na podatek akcyzowy czy na podatek od gier.
Podmiot korzystający z usług PUESC sprawdzi własne obciążenia celne czy statusy załatwienia spraw celnych. Wszystkie powyższe funkcje dostępne są w panelu zarządzania kontem na poniżej przedstawionej stronie PUESC: https://puesc.gov.pl/web/puesc/eformularzehttps://puesc.gov.pl/web/puesc/eformularze

Wątpliwości w trakcie składania wniosków

W razie problemów w trakcie rejestracji konta, osoby uprawnionej, podmiotu w celu uzyskania numeru EORI, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udostępniła dwa numery telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc w zakresie rejestracji wniosków:

 • 48 61 658 35 32,
 • 48 33 483 20 55.

Z kolei dla wszystkich posiadaczy konta na platformie PUESC, KAS uruchomiła także funkcję interaktywnego pomocnika technicznego dostępnego na poniższej stronie: https://puesc.gov.pl/web/puesc/helpdesk-sc

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów