Poradnik Przedsiębiorcy

Import usług spoza Unii Europejskiej a rozliczenie podatku VAT

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupuję reklamy na Facebook i do tej pory otrzymywałem faktury wystawione przez oddział Facebook w Irlandii. Transakcja stanowiła dla mnie import usług, zgodnie z art. 28b ustawy o VAT. Tym razem jednak otrzymałem fakturę od Facebook z USA. Jak rozliczyć taki wydatek?

Konrad, Brzeg Dolny

 

Transakcja stanowi import usług spoza Unii, ale rozliczenie będzie wyglądać podobnie jak w przypadku faktury z Irlandii. Przede wszystkim należy dokonać naliczenia podatku VAT od zakupu. Opodatkowanie następuje wg stawki podatku jaka obowiązuje w Polsce dla tego typu usług. Jeśli faktura zakupu wystawiona jest w walucie obcej, to do jej przeliczenia na PLN należy zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury. 

Przy tego typu fakturach, VAT wykazywany jest zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu. Tym samym transakcja staje się neutralna podatkowo. W deklaracji rozliczeniowej VAT-7 (lub VAT-7K w przypadku rozliczeń kwartalnych) import usług z USA wykazuje się w polach nr 27 i 28 (wersja 18 deklaracji).