0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązkowe PPK już od 1 stycznia 2023 roku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Program ten obowiązuje już od 2018 roku, jednak według najnowszych statystyk podanych przez PFR w programie PPK uczestniczy tylko 2,5 mln uprawnionych do tego osób, czyli tylko co 3 pracownik. Natomiast już w 2023 roku będzie obowiązkowe PPK, co oznacza, że wszystkie osoby uprawnione zostaną automatycznie zgłoszone do tego programu.

Obowiązkowe PPK już od 1 stycznia 2023 roku

1 stycznia 2023 roku wejdzie w życie art. 23 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

Art. 23 Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych:

[…]

5. Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację, o której mowa w ust. 2, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika zgodnie z ust. 6.

6. Co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, o którym mowa w ust. 2, chyba że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację, o której mowa w ust. 2. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

W praktyce oznacza to, że co 4 lata wszyscy uprawnieni do tego pracownicy są automatycznie zgłaszani do PPK, nawet ci, którzy w poprzednich latach zgłaszali rezygnację.

Dla pracodawców oznacza to, że obliczając wynagrodzenia pracowników za marzec 2023 roku, będą zobowiązani do naliczenia wpłat na PPK dla wszystkich osób zatrudnionych uprawnionych do uczestnictwa w tym programie.

Rezygnacja z PPK 

Podkreślić trzeba, że uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Oznacza to, że pracownicy mogą zrezygnować z programu i na własny wniosek się z niego wypisać. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek do pracodawcy. Co ważne, rezygnacja nie może być wyrażona np. w formie wiadomości e-mail. Natomiast pismo przesłane elektronicznie będzie ważne, tylko jeśli pracownik opatrzy je elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Pracownicy, którzy będą chcieli zrezygnować w uczestnictwie w PPK, będą zobowiązani do złożenia wniosku w marcu 2023 roku. Wnioski składane wcześniej nie będą uwzględniane.

Pracownicy, którzy chcą zrezygnować w uczestnictwie w PPK, muszą złożyć wniosek pracodawcy w marcu 2023 roku!

Nie można zniechęcać pracowników do uczestnictwa w PPK

Główne założenia oszczędzania w PPK polegają na tym, że ze środków pracownika pobierana jest składka w wysokości 2% wynagrodzenia, pracodawca z własnych środków finansuje składkę w wysokości 1,5%, natomiast z budżetu państwa wypłacana jest co roku kwota 240 zł na konto oszczędzającego (w pierwszym roku jest to 250 zł). W dobie galopującej inflacji każda złotówka zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy ma duże znaczenie. Nie dziwi więc, że ani pracownicy, ani pracodawcy nie są znacząco zainteresowani ponoszeniem dodatkowych kosztów.

Jednak przepisy wyraźnie wskazują, że pracodawca nie może zniechęcać pracowników do uczestnictwa w PPK. W przeciwnym razie grożą mu za to wysokie kary.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów