0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dłużnik ZUS będzie miał prawo do zasiłku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rosnąca inflacja i niestabilna sytuacja społeczno-polityczna odbija się znacznie na przedsiębiorcach. Rosną zobowiązania składkowo-podatkowe i wiele firm zamyka się lub nie opłaca na bieżąco swoich zobowiązań. Dłużnik ZUS do tej pory nie miał prawa do świadczeń i zasiłków jednak ta sytuacja mocno się zmieniła. Wyjaśniamy!

Masz długi? Nie otrzymasz zasiłku!

Do niedawna jeżeli przedsiębiorca w dniu powstania prawa np. do zasiłku chorobowego miał dług w postaci składek na ubezpieczenia społeczne przekraczający kwotę 1 proc. minimalnego wynagrodzenia, nie miał prawa do świadczenia do czasu spłaty całości zadłużenia.

Wielu dłużników ZUS korzysta z tzw. układu ratalnego. Polega to na tym, że zadłużony przedsiębiorca podpisuje umowę z ZUS o rozłożenie należności z tytułu składek na raty lub odroczeniu terminu płatności tych należności. Zawarcie takiej umowy również do niedawna wykluczało prawo do świadczeń nawet jeśli przedsiębiorca spłacał swoje zobowiązania w ratach na bieżąco i w terminie. 

Od 16 grudnia dłużnik ZUS otrzyma zasiłek!

16 grudnia wprowadzono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona, że prowadzący firmę, jeśli zawarł układ ratalny z organem rentowym, nie będzie już traktowany jak by miał zaległości. Dłużnik ZUS otrzyma zasiłek pod warunkiem, że nastąpiło odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie tej należności na raty oraz prowadzący działalność: 

  • opłaca składki w terminach i w wysokości ustalonej w układzie ratalnym bądź w umowie o odroczenie terminu płatności,
  • nie posiada nowego zadłużenia. 

Co bardzo ważne zasada ta działa z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku. 

Dłużnicy objęci układem ratalnym lub odroczoną płatnością w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zyskali swego rodzaju ochronę prawną. Z pewnością dla wielu przedsiębiorców ta wiadomość jest bardzo pozytywna bowiem w ocenie wielu ekspertów dotychczasowe przepisy były wobec tej grupy dyskryminujące. 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów