0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości - w jakiej sytuacji?  

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości będzie miało miejsce w przypadku, gdy: 

  • pozostały majątek jest niewystarczający do zaspokojenia kosztów postępowania,
  • jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
  • jeżeli majątek jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub skarbowym bądź też hipoteką morską, jeśli obciążenia te powodują, że majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania,
  • jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań (tzn. wartość niewykonanych zobowiązań wymagalnych) nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika (obliczenia dokonuje się biorąc pod uwagę przepisy o rachunkowości, zgodnie z którymi wartość bilansowa - aktywa przedsiębiorstwa – zobowiązania wymagalne przedsiębiorstwa).

Powyższe przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie będą jednak brane przez sąd pod uwagę, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że obciążenia majątku dłużnika są bezskuteczne zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy, a także gdy dokonane zostały z zamiarem pokrzywdzenia wierzycieli, również w przypadku, gdy zostanie wykazane, że dłużnik dokonał innych czynności prawnych bezskutecznych, którymi wyzbył się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów