Poradnik Przedsiębiorcy

Nieterminowe złożenie deklaracji PIT-11 - konsekwencje

Nie przekazałam w terminie do urzędu skarbowego deklaracji PIT-11. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Katarzyna, Częstochowa

 

Kiedy pracodawca powinien przekazać deklarację pit-11 pracownikowi? 

Deklaracja PIT-11 za 2017 r. powinna zostać przekazana pracownikowi do końca lutego 2018 r. Ten dokument stanowi bowiem imienną informację o dochodach osoby, kosztach uzyskania przychodów oraz wysokości pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

Kiedy należy wysłać pit-11?

Termin na przekazanie papierowej wersji pit-11 do urzędu skarbowego minie z końcem stycznia 2018 r. Po 31 stycznia do urzędu skarbowego należy wysyłać deklaracje pit-11 tylko drogą elektroniczną. Elektroniczna wysyłka deklaracji wymaga także terminowego uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Jeżeli wysyłka informacji wysłanych pod koniec lutego z powodu przeciążenia systemu, zostanie zakończona po terminie, może Pani zostać ukarana grzywną za nieterminowe złożenie deklaracji.

Właściwy Urząd Skarbowy

Deklaracja PIT-11 powinna zostać przekazana do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania pracownika. Pracodawca ma obowiązek przekazania PIT-11 zarówno do urzędu skarbowego, jak i do pracownika, najlepiej również sporządzić kopię dokumentu dla siebie i przechowywać ją dla celów dowodowych przez okres 5 lat wraz z potwierdzeniem przekazania do urzędu skarbowego oraz z potwierdzeniem odbioru przez pracownika.

Złożenie deklaracji pit-11 po terminie

Za złożenie deklaracji pit-11 po terminie jest wykroczeniem skarbowym. Grozi na nie grzywna, którą orzeka sąd lub uprawniony urzędnik skarbowy w postępowaniu mandatowym. Sąd może wymierzyć karę grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych. To sąd decyduje przy wymierzeniu kary, ile wyniesie wysokość jednej stawki dziennej oraz ile stawek dziennych obciąży płatnika.

W sytuacji, gdy deklaracja PIT-11 nie została przekazana do urzędu skarbowego w wyznaczonym terminie, należy tego dokonać niezwłocznie, a do deklaracji PIT-11 może Pani dołączyć czynny żal.

Czynny żal będzie skuteczny jedynie w przypadku, gdy dopełniono czynności będącej czynem karalnym a także, gdy w chwili złożenia wniosku organ skarbowy nie mógł być świadomy popełnionego czynu. Można zatem założyć, że wysyłanie deklaracji pit-11 1-2 dni po terminie razem z wnioskiem o zastosowanie czynnego żalu uchroni podatnika przed negatywnymi skutkami.