Poradnik Przedsiębiorcy

Nieterminowe złożenie deklaracji PIT-11 - konsekwencje

Nie przekazałam w terminie do urzędu skarbowego deklaracji PIT-11. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Katarzyna, Częstochowa

 

Kiedy pracodawca powinien przekazać deklarację PIT-11 pracownikowi? 

Deklaracja PIT-11 za 2018 r. powinna zostać przekazana pracownikowi do końca lutego 2019 r. Ten dokument stanowi bowiem imienną informację o dochodach osoby, kosztach uzyskania przychodów oraz wysokości pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

Kiedy należy wysłać PIT-11?

Termin na przekazanie PIT-11 za 2018 r. do urzędu skarbowego mija z końcem stycznia 2019 r. Wysyłka PIT-11 jest możliwa tylko drogą elektroniczną i wymaga terminowego uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Jeżeli wysyłka z powodu przeciążenia systemu, zostanie zakończona po terminie, może Pani zostać ukarana grzywną za nieterminowe złożenie deklaracji.

Właściwy Urząd Skarbowy

Deklaracja PIT-11 powinna zostać przekazana do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania pracownika. Pracodawca ma obowiązek przekazania PIT-11 zarówno do urzędu skarbowego, jak i do pracownika, najlepiej również sporządzić kopię dokumentu dla siebie i przechowywać ją dla celów dowodowych przez okres 5 lat wraz z potwierdzeniem przekazania do urzędu skarbowego oraz z potwierdzeniem odbioru przez pracownika.

Złożenie deklaracji PIT-11 po terminie

Złożenie deklaracji PIT-11 po terminie jest wykroczeniem skarbowym. Grozi za nie grzywna, którą orzeka sąd lub uprawniony urzędnik skarbowy w postępowaniu mandatowym. Sąd może wymierzyć karę grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych. To sąd decyduje przy wymierzeniu kary, ile wyniesie wysokość jednej stawki dziennej oraz ile stawek dziennych obciąży płatnika.

W sytuacji, gdy deklaracja PIT-11 nie została przekazana do urzędu skarbowego w wyznaczonym terminie, należy tego dokonać niezwłocznie, a do deklaracji PIT-11 może Pani dołączyć czynny żal.

Czynny żal będzie skuteczny jedynie w przypadku, gdy dopełniono czynności będącej czynem karalnym a także, gdy w chwili złożenia wniosku organ skarbowy nie mógł być świadomy popełnionego czynu. Można zatem założyć, że wysyłanie deklaracji PIT-11 1-2 dni po terminie razem z wnioskiem o zastosowanie czynnego żalu uchroni podatnika przed negatywnymi skutkami.